facebook

Ателие по керамика

Ателие по керамика 


Директор:

доц. Моника Попова
e-mail: moti_ka@abv.bg
корпус 2, Център по изкуства, ателие 13 

Ателието по керамика е създадено през 2002 г. като Специализирана учебна зала, а през 2006 г. с решение на Академичния съвет на НБУ става Учебно-практическо и изследователско звено (УПИЗ). През 2010 г. се приема специален статут на Ателието по керамика. През годините то се утвърждава като място за развиване на творчески умения и популяризиране на пластичните изкуства.

Целите на Ателието са: запознаване с основните технологии при работа с керамична пластика, възможност за изразяване на личното отношение и идеи на студентите, развиване на художествени умения, стимулиране на креативносттта и култивиране на естетика у студентите.

В Ателието се провеждат учебно-практически занятия в курсове по визуални и пластични изкуства и свързаната с тях самостоятелна работа, създават се произведения на изкуството за продажба, изработват се пластики по поръчка на външни клиенти, организират се изложби и др.

 

Основни дейности 


В Ателието (Специализираната учебна зала) се провеждат лекции, извънаудиторни дейности и практически занимания.

Под ръководството на преподаватели по керамика, точарски техники и технология на керамиката се създава напълно завършен краен професионален керамичен продукт.

Всяка керамична пластика преминава през следните етапи:

  • създаване на пластичен обем;
  • бисквитиране;
  • глазиране;
  • глазурна термична обработка;
  • надглазурно декориране.

Услуги


Освен  учебна дейност Лабораторията по керамика предлага услуги за външни и вътрешни потребители:

  • проектиране и изработване на керамични пластики и награди за студентски форуми и фестивали;
  • проектиране и изработване на керамични пластики за нуждите на останалите департаменти и офиси на НБУ;
  • участие със собствени пластики в създаването на екстериорния ареал на университет
  • предоставяне на работно пространство за общообразователния курс по „Пърформанс”.

 

Материална база


Пещно пространство, което се състои от 2 пещи за керамика.

 

Събития