Настоятелство

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Проф. Антони Славински

 

Проф. Антони Славински е член на Настоятелството на НБУ от 14 март 1994 г., а от 21 май 2011 г. е Председател на Настоятелството. Преизбран е за Председател на Настоятелството с втори петгодишен мандат на 4 юни 2016 г. В периода 1999–2001 г. е Министър на транспорта и съобщенията. През 2001 г. е избран за почетен професор на НБУ за цялостен принос към Нов български университет и специални заслуги към департамент „Телекомуникации“.

Бил е над десет години председател на Асоциация „Телекомуникации“, а след това е член на Управителния съвет на асоциацията, най-голямата неправителствена организация в сектора.

Бил е председател, а след това член на Управителния съвет на Асоциация „UBIFRANCE-BULGARIE“.

Председател e на Европейския ИКТ съвет за структурните фондове по проект SFERA от 7-ма рамкова програма през периода 2008 - 2009 година.

Бил е координатор за Централна и Източна Европа на Center of Excellences за дистанционно обучение на ръководни кадри към Международния съюз за далекосъобщения през периода 2004 - 2007 година.

Участва в редица национални и международни проекти, сред които „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“, „Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи чрез изграждане на мрежа за сътрудничество.

Сред отличията му са Специалната награда на IDG „За особени заслуги към българските телекомуникации“, както и Наградата на IDG за принос за развитие на информационното общество. Специализирал е в Adam Smith Institute, Лондон, Великобритания, Joint Vienna Institute – Виена, Австрия и в ITU- Женева, Швейцария.
Има над 100 публикации в България и чужбина.

 

За контакти:
корпус 1, стая 222
тел. 02/8110 226
e-mail:  aslavinski@nbu.bg

 

 

 

 

Членове

 

 

Анастасия Мозер


Д-р Анастасия МОЗЕР

 

Член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г. Дарител на Нов български университет.

Д-р Анастасия Мозер е почетен председател на ПП Обединени земеделци. Народен представител  и заместник-председател е в 40-ото народно събрание. Професионалната и обществената й кариера преминават през работа в Световната банка, Центъра по елинистика, „Гласът на Америка“. Избирана е за народен представител в 37-то и 38-ото народно събрание – съпредседател на Парламентарната група на Народен съюз – БЗНС, Демократическа партия, както и в 39-то народно събрание – заместник-председател на парламентарния съюз на ОДС. Председател е на Българската интерпарламентарна група. Член на Комисията по външна и интеграционна политика. Главен секретар на БЗНС – Народен съюз. Член е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, на Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България, на Комисията по външна политика, на Делегацията в съвместния парламентарен комитет България – Европейски съюз. Основен представител е на Делегацията в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Председател на Групата за приятелство България – Франция. Удостоена е с ордена „Кавалер на Почетния легион“ на Република Франция.


Научните си степени придобива в Университета „Джорджтаун“, Вашингтон.

 
Доц. д-р Васил Гарнизов

Доц. д-р Васил ГАРНИЗОВ

 

Член на Настоятелството на НБУ от 26.05.2000 г. и на Председателския съвет от 12.12.2011 г.

Доц. Васил Гарнизов е заместник-председател на Асоциацията за антропология на Балканите и ръководител на Централното координационно звено по Специалната подготвителна програма на Европейския съюз за България.


В периода 1999–2001 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Р България. Работил е в секция „Теория на фолклора“ в Института за фолклор към БАН, бил е парламентарен експерт по местно самоуправление, регионално развитие и благоустройство, както и генерален директор на Националния център по териториално развитие и жилищна политика. Член е на Международната асоциация по прагматика в Амстердам, Асоциацията на европеистите в Брюксел, Управителния комитет по местни и регионални власти на Съвета на Европа, Междуведомствения национален съвет по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет, Програмния съвет на Българската национална телевизия.

Има над 100 публикации в областта на фолклора, етнологията, социалната антропология и многобройни участия в радио- и телевизионни предавания на образователни, културни, социални и политически теми. Реализирал е консултантска дейност по програми на ФАР, ЮНДП, Бритиш Ноу-хау фонд, Съвета на Европа, Европейския съюз и др.

 

 

 

Доц. д-р В. Методиев

Проф. д-р Веселин МЕТОДИЕВ

Член на Настоятелството на НБУ от 26.05.2000 г. и на Председателския съвет от 12.12.2011 г. Ръководител на департамент „История“.


Проф. д-р Веселин МЕТОДИЕВ е народен представител в 40-ото народно събрание, където е зам.-председател на парламентарната група на „Демократи за силна България“. В периода 1997–1999 г. е вицепремиер и министър на образованието и науката.


Професионалната му кариера преминава през Нов български университет, Главно управление на архивите към Министерски съвет, 37–ото и 38–ото народно събрание.


Сред публикациите му е книгата „Министерският съвет в България. Началото 1879–1886“, и съавторските изследвания „120 години Министерски съвет в България“, „Българските конституции и конституционните проекти“, „Държавните институции в България 1879-1986”.

 

 

 

  

Владимир НИКОЛОВ

Член на Настоятелството на НБУ от 03.12.2018 г. Дарител на Нов български университет.

Владимир Николов е оперативен президент на търговска верига „Фантастико“. Професионалната му кариера преминава през „ЕВРОПА-ВН“ ЕООД, която е част от ТВ „Фантастико“. Започва като технически сътрудник „Търговска дирекция“, преминава през търговски директор и в настоящия момент управлява над 3000 служители.

Завършил е бизнес училище в Рен, Франция. Има и бакалавърска степен по изкуства.

 


 

Георги Текев

Д-р Георги ТЕКЕВ

 

Член на Настоятелството на НБУ от 15.12.2008 г. и на Председателския съвет от 12.12.2011 г.

Георги Текев е Изпълнителен директор на Нов български университет. Дейността си в университета започва през 1991 г. като координатор по развитието на финансовата дейност и  нормативната база на НБУ. От 1992 до 1994 г. е директор на Свободния факултет. До 2000 г. е директор на Централната университетска администрация. Изпълнителен директор на Нов български университет е от 2000 г. Сред основните му професионални проекти в НБУ са стратегическото планиране, развитието на университетската структура и нормативната уредба, системата за финансово управление на НБУ, развитието на материалната среда и информационните ресурси.


Председател е на фондация „За нов български университет“. Член е на управителния съвет на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ и на журито на международния конкурс „Виоти“ във Верчели, Италия. Член е на Творческия съвет на Столична програма „Култура“.


Научните му интереси са свързани с университетския мениджмънт. Специализирал е във Факултета по политически науки към Университета в Болоня, Университета за чужденци в Сиена, Италия, и Университета на Съри, Великобритания.


Носител е на наградата „Златно перо“ за принос в българската култура, за креативните практики, въведени в областта на изкуството в редица проекти с обществена значимост, които откриват, изграждат и представят млади талантливи личности. 

 

 

 

Проф. Г. Фотев

Проф. Георги ФОТЕВ, д.н.

 

Член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г.

Проф. Георги Фотев е член на Европейската академия за наука и изкуства. В периода 1991–1992 г. е министър на науката и висшето образование на Република България. Работил е като директор на Института по социология, БАН, като  преподавател по философия, завеждащ секция „История на социологията”. Сред по-важните му публикации са книгите: „Социологическите теории на Е. Дюркем, В. Парето, М. Вебер”, „Принципите на позитивистката социология”, „Социална реалност и въображение”, „Гражданското общество”, „Другият етнос”, „Граници на политиката”, „Социология на отклоняващото се поведение”.


Проф. Г. Фотев е почетен професор на НБУ. Удостоен е с титлата Почетен гражданин на щата Оклахома, САЩ, както и с Почетния знак със синя лента на СУ „Св. Климент Охридски”. Носител е на годишна награда на БАН за книгата „Социална реалност и въображение“ и на наградата Distinguished Service Award of American University in Bulgaria.

 

 Почетен професор д-р Екатерина Михайлова

Член на Настоятелството на НБУ от 04.06. 2016 г.

 

Професор д-р Екатерина Михайлова е щатен преподавател към департамент „Право“ в НБУ. През 2007 г. е избрана за почетен професор на НБУ, за принос за развитието на теорията и практиката на парламентарната държава. Екатерина Михайлова е народен представител в 36-то, 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание на Република България и заместник-председател на 40-то и 41-то Народното събрание. Била е председател и заместник-председател на парламентарните групи на СДС, ДСБ и ОДС. Била е Председател на Обединен християндемократически център (ОХДЦ), Заместник-председател, Главен секретар и Председател на СДС. По-късно е и Заместник-председател на Демократи за силна България.


Председател е на Управителните съвети на Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа и на Институт Разум, издател на списание „Разум“, теоретично списание за политика и култура. Лектор е в Училище за политика и член на Обществен съвет на обществено политическия форум за противодействия на корупцията, създаден от Център за изследване на демокрацията.


Автор е на книгите „Парламентаризъм и правова държава в България“, „Ролята на държавния глава в законодателния процес“, „Преглед на българските конституционни модели“, „Тоталитарната държава и право в България 1944-1989“.


Член е на Комисията по помилванията при Президента на Републиката и на Консултативния конституционен съвет при Омбудсмана на Република България.


Носител е на отличие от СУ „Св. Климент Охридски“ за целенасочено и убедено внушаване на идеи и политически пристрастия с показан стремеж към използване на толерантен език. Министерството на правосъдието я удостоява с почетен знак. Получава наградата на Ректора на НБУ за най-добър преподавател 2016 г.

 

 

 

Проф. Ивайло Знеполски

Проф. Ивайло ЗНЕПОЛСКИ, д.н.

 

Член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г.

Проф. Ивайло ЗНЕПОЛСКИ е значим университетски преподавател в областта на философията, семиотиката и изкуствознанието.


Председател е на Управителния съвет, учредител и научен ръководител на Института за изследване на близкото минало. През периода 1993–1995 г. е министър на културата на Р България. Директор е на списание DIVINATIO и административен директор на Дома на науките за човека и обществото. Професионалната му кариера преминава през Института за съвременни социални теории към БАН, през преподавателска дейност във Висшата академия за театрално и филмово изкуство, СУ „Св. Климент Охридски“, Висшето училище за социални науки (EHESS), Париж, Университета Монтескьо, Бордо IV и през Президиума на Висшата атестационна комисия към Министерски съвет. Член е на Педагогическия съвет на Рeгионалното докторско училище (История-социология-антропология) в Букурещ, Съвета на тематичната мрежа за съвместни изследвания – „Право на културните институции” – Франкофонска агенция за висше образование и изследователска дейност, Международния експертен комитет за учредяване на Франкофонски институт за администрация и управление (IFAG).


Сред многобройните му публикации са книгите „Българският комунизъм” – социокултурни черти и властова траектория, „Новата преса и преходът”, „Вебер и Бурдийо: подходи към интелигенцията”, „Езикът на имагинерния преход”, редица съставителства и статии.


Проф. Знеполски е вицепрезидент на Международната федерация на филмовата преса, Вицепрезидент на Балканската семиотична асоциация, член на Управителния комитет на Международната асоциация по семиотика, член на Съвета за ориентация на Музея на Европа (Брюксел), Член на Сената – Европейски културен парламент.

Носител е на Почетния медал със синя лента на Софийския университет и на Почетната награда Officier des Palmes Académiques, който се дава с декрет на Френското министерство на националното образование, научните изследвания и технологиите.
 

Проф. д-р Ивайло Търнев

Проф. Ивайло ТЪРНЕВ, д.м.н.

 

Член на Настоятелството на НБУ от 04.06.2016 г.

Професор д-р Ивайло Търнев е преподавател в департамента „Когнитивна наука и психология“ на НБУ и в Катедрата по неврология на Медицинския университет в София. Началник е на Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“ и ръководител на Експертния център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания.

Проф. Търнев заедно със своя екип, идентифицира и провежда клинико-генетично проучване за първи път в света на дванадесет нови наследствени заболявания. Научният и изследователският интерес на проф. Търнев е подчинен на здравето на хората от малцинствените общности, на борбата да бъде изработена стройна и приложима система за превенция по отношение на социално значимите и наследствените заболявания сред социално изолираните групи. Въвежда българския модел на здравните медиатори в Македония, Сърбия и Словакия. Разработва и реализира и редица профилактични програми. Председател е на българските дружества по невромускулни заболявания и за борба срещу епилепсията, както и на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Член е на управителните съвети на Българското дружество по неврология, на Изпълнителното бюро на фондация „Невронауки и поведение“, на Националната мрежа на здравните медиатори, на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет, на Националния консултативен съвет по редки болести към Министерство на здравеопазването, на Световното дружество по невромускулни заболявания. Представител е на България в Европейската лига за борба срещу епилепсията. Експерт е на Световната здравна организация в областта на ромското здравеопазване, на УНИЦЕФ, на UNDP. Член е на УС на Центъра за образователна интеграция на малцинствата към МОН. Експерт е на Националната мрежа за децата, консултант е на НЗОК.

Проф. Търнев има много награди, последните от които за най-добър изследовател на УМБАЛ „Александровска и наградата на МОН „Питагор“ за съществен принос в науката в областта на здравето и медицината 2016.
Магистър е по обществено здраве и здравен мениджмънт. Специализирал е неврогенетика в Оксфордския Университет „Джон Радклиф“, Великобритания и невромускулни заболявания в Института по миология „Антоан Бабински“, Париж. Канен е като лектор в Холандия, Германия, Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Индия, Румъния, Македония, Турция.

Има 235 научни публикации, 107 от които в международни списания. Съавтор е на 5 учебника.
Иван НЕЙКОВ

Член на Настоятелството на НБУ от 03.12.2018 г.

Председател е на Управителния съвет на Балкански институт по труда и социалната политика и адвокат в Софийска адвокатска колегия в областта на трудово и социално законодателство. Преподавател е по трудово право и социално осигуряване в Нов български университет и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Министър на труда и социалната политика на Р България в периода 1997 – 2001 год., а преди това е завеждащ правен отдел в КНСБ и в същото време заместник-председател на синдиката.

Има дългогодишен професионален опит в сферата на анализиране и разработване на закони и подзаконови актове, общински и ведомствени нормативни уредби, регламенти и правилници. Опит в разработването на стратегии и политики в сферата на държавната и местната администрация.

Има публикации в национални издания и издания на Международната организация на труда, свързани с различни аспекти на социалната политика, трудово право, колективни преговори и договаряне, трудови спорове, безопасни и здравословни условия на труд, индустриални отношения, социално осигуряване, приватизация, евроинтеграция, равенство на половете, квалификация и преквалификация и др.

Иван Нейков е магистър по право. Има следдипломни квалификации по осигурително право, пазарна икономика, социално осигуряване, индустриални отношения и мениджмънт на предприятия съответно в СУ Климент Охридски, международен институт на Хистадрут, Израел, фондация „Хридрих Еберт“ Германия, USAID, САЩ.

Заместник-председател на Управителния съвет на Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване.

 

 

 

Проф. д-р Людмил ГЕОРГИЕВ

Член на Настоятелството на НБУ от 04.06. 2016 г.

Професор д-р Людмил Георгиев e зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност от 2013–2016 г., и. д. Ректор на НБУ (2009 - 2012 г.); зам.-ректор на НБУ (1997–2008 г.). Основател е на специалностите Публична администрация и Регионална икономика. Основните му области на експертиза са: анализ и управление на регионалното развитие, местно самоуправление и администрация, публична администрация, структурни фонове на ЕС, стратегии и структури за териториално развитие, оценка на образователни и изследователки проекти, развитие на системите за висше образование, институционална и програмна акредитация, обучителни системи за държавни служители, преподавателски умения и техники и др.

Работил е като научен секретар на Центъра по администрация към Министерски съвет и като експерт по Публична администрация към Министерски съвет.

Член е на Европейската мрежа по урбанизъм и регионалистика със седалище в Лондон, на Мрежата на институтите и училищата по публична администрация Братислава, на Международната асоциацията по регионални изследвания, на Съвета по администрация към Международния институт по административни науки в Париж, на Програмния комитет на Европейската изследователска област „Наука и общество“ към ЕК. Член на Научния експертен съвет за развитие на столицата към кмета на Столична община. Управител е на „Академично сдружение за организиране и провеждане на специализации на служителите от държавната администрация“. Автор и водещ е на първото в страната образователно телевизионно предаване по пазарна икономика „Азбука на икономиката“.

Проф. д-р Людмил Георгиев има висше икономическо образование и докторантура по „Икономика и управление на териториалните системи“.

Автор, научен редактор и преводач на значителна по обем научна литература. Сред публикациите му са „Регионални и общински несъответствия“, „Регионална икономика“, „Местно управление“, „Маркетинг и мениджмънт на местната администрация“, „Сравнителна публична администрация“, „Етика в обществените служби“, „Подпомагане в усъвършенстване на управлението и ръководството на страните от Централна и Източна Европа.“, „Преподаване чрез казуси“, „147 трика за доброто преподаване“ и др.

 

 

 

Малина ЕДРЕВА ОДОЕН


Член на Настоятелството на НБУ от 03.12.2018 г.

 

Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие от 2007 г. до момента и член на Постоянната комисия по икономика и собственост в Столичен общински съвет. Вицепрезидент на Бюрото на Европейския комитет на районите и вицепрезидент на Европейския комитет на регионите.  Председател на политическата група на ГЕРБ в Столичен общински съвет.

 

Висше образование и магистърска степен – „Биология и химия“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Стипендиант на Миланския католически университет и участник в програмата на Френския културен институт, Гьоте-институт и КултурКонтакт /МВнР, Република Австрия/ за повишаване на квалификацията на директори на български училища в предприсъединителния период на Р Българгия към ЕС. Випуск 2008-2009 г. в Българското училище за политика и Институт ASPEN /Франция/ за политически лидери. През 2014 г. – стажант в Обсерватория за политики в сферата на културата към Министерство на културата на Р Франция – гр. Гренобъл. През 2017 година става Кавалер на френския Орден за изкуство и литература. 

 

 

 

 

Надя ТЕРЗИЕВА

Член на Настоятелството на НБУ от 04.06.2016 г.

Надя Терзиева е директор на Библиотеката на НБУ от нейното създаване с принос за изграждането и развитието й като съвременен информационен център с иновативни услуги.

Основател и Председател на УС на първото библиотечно обединение „Български информационен консорциум” за споделен абонамент на мултидисциплинарни научни пълнотекстови бази данни, в което членуват над 78% от висшите училища. Има множество публикации в областта на библиотечно-информационните науки и технологии, както и участия в десетки международни проекти.

Има три магистърски степени: по бизнес администрация, библиография и научна информация и българска филология. Специализира библиотечен мениджмънт във Великобритания, Холандия, Испания и други страни.

 

 

 

 

Огнян Шентов

Д-р Огнян ШЕНТОВ

 

Член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г.

Д-р Огнян Шентов е съосновател и председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията – независима обществено-политическа изследователска организация, която работи за постигането на икономическата и правната реформа, за европейската интеграция и международната сигурност. Той е автор и редактор на редица публикации, свързани с проблемите на прехода към демокрация и стабилност в Източна Европа. Участва в изпълнението и координацията на редица международни проекти в областта на институционалните реформи в България и страните в преход. Член е на Съвета за координация на „Коалиция 2000“ – антикорупционна инициатива на български неправителствени организации, на Инициативата за съдебна реформа, Българския интернет алианс за икономическо развитие и на УС на Центъра за икономическо развитие. Председател е на Управителния съвет на фондация „Приложни изследвания и комуникации”.


Д-р Шентов получава магистърска степен по международни отношения през 1981 г. и докторска степен по политически науки през 1987 г. Специализирал е в Лондонския институт за икономика и политически науки, както и в американски изследователски институти и аналитични центрове.

 

 

 

 

Райна Кабаиванска

Райна КАБАИВАНСКА

 

Член на Настоятелството на НБУ от 06.12.2010 г. Дарител на Нов български университет.

Райна Кабаиванска е една от най-забележителните и неповторими оперни актриси на нашето съвремие. През 1961 г. дебютира в Ла Скала, Милано, през 1962 г. – в Ковънт Гардън, Лондон, и в Метрополитън опера, Ню Йорк. Кабаиванска има много широк репертоар в главните роли в произведения на композитори от ранния класицизъм до съвременната класическа музика. През своята дългогодишна кариера тя е Тоска, Бътерфлай, Манон Леско и Адриана Лекуврьор в най-големите световни оперни театри. Творческата й биография включва богата дискография и филмирани опери, както и игрални филми. През последните години неизменна част от изявите на Райна Кабаиванска са многобройните концерти, на които тя представя своите ученици.


Райна Кабаиванска е професор в Музикалната академия „Орацио Веки” в Модена и в „Академия Киджана” в Сиена, Италия, и почетен професор на Нов български университет. Провежда майсторски класове в Испания, Франция, Италия, Япония, Финландия, Белгия и България. Председател е на журитата на конкурсите в Сардзана, Сполето и Верчели. Член е на журитата на конкурсите „Кралица Елизабет” и „Павароти”.


През 2001 г. Райна Кабаиванска започва свой майсторски клас в НБУ, а през 2002 г. основава дарителски фонд в Университета, който продължава нейната благотворителна дейност в България. Фондът присъжда стипендии за обучение на млади оперни изпълнители в България и Италия.


Райна Кабаиванска е носител на многобройни награди, сред които: „Белини” – 1965 г., „Viotti d’Oro” – 1970 г., „Пучини” – 1978 г., „Илика” – 1979 г., „Монтеверди” – 1980 г., призът на „Академия Медичи” – „Лоренцо Великолепни” – 1990 г., „Един живот, посветен на музиката” – Венеция 2000 г. За изключителен принос в областта на изкуството и за развитието на демокрацията в България е удостоена с орден „Стара планина”. Кавалер е на Големия кръст на ордена „За заслуги на Италианската република” за гражданска доблест и за изключителен принос в изкуството. За принос към световната музикална култура и нейното развитие Райна Кабаиванска е удостоена с титлата „Почетен доктор на НБУ“.

 

 

 

 

Проф. Рандал Бейкър

Проф. д-р Рандал БЕЙКЪР

 

Член на Настоятелството на НБУ от 26.05.2000 г.

Проф. Бейкър е преподавател в НБУ и почетен член на фондация „Гео Милев“. До постоянното му установяване в България през 2008 г. е директор на международните програми в Училището по обществени дела и опазване на околната среда в Университета в Блумингтон. Член е на Амнести интернешънъл, Ротари интернешънъл, Международния институт по административни науки и др. Работил е като декан на Училището по науки за развитие в Университета на Източна Англия в Норич и като външен инспектор на следдипломната програма по развитие на икономиката и земните ресурси в Кеймбридж. Избиран е за Президент на Норфолкския клон на Географската асоциация, за член на Съвета и касиер на Института на британските географи, членува в съветите на Комитета за Средния Изток в Оксфам и на Международния институт по бедствията. Член е на Централния монетарен съвет, Комитета по макроикономика, Комитета за координиране на националния бюджет, Комитета за координиране на помощите. Консултант е на Университета на Южния Пасифик. Работил е в учредителния комитет на създадения по инициатива на американския президент Американски университет в Русия.

       
Автор и съавтор е на 28 книги, между които „Развитието и пасторалният народ на Карамоя“, „Номадизмът в Африка“, „Крал Хюсеин и Кралство Хайяз“, „Ролята на държавата и бюрокрацията в развиващите се страни след войната“, „Лято на Балканите: Смях и сълзи след комунизма”.


Получава образованието си в Университета в Уелс, от който спечелва Рокфелерова образователна стипендия за Университета на Южна Африка. Там – в Университетския колеж Макерере в Кампала, Уганда – започва и академичната му кариера.

 

http://www.randallbaker.org/

 

 

 

 


Румяна ЮРУКОВА-КРЪСТЕВА

Член на Настоятелството на НБУ от 04.06.2016 г.

Румяна Юрукова-Кръстева е и.д. финансов директор, дългогодишен Главен счетоводител на НБУ с принос за внедряването на съвременен модел на бюджетна отчетност, управлението на финансовите активи на НБУ и финансовото управление и контрол на националните и международни външно финансирани проекти в НБУ.

Румяна Юрукова-Кръстева е лицензиран съдебно-счетоводен експерт, с експертиза по Международни счетоводни стандарти, завършила е магистратура през 1996 г. в УНСС – София, специалност „Счетоводство и контрол“.

Професионалният си опит натрупва в областта на застраховането и осигуряването като счетоводител и вътрешен контрол в ЗК „Орел Живот“ АД и „Орел-Г-Холдинг“ АД, в „Шоумен“ ООД като главен счетоводител, а по-късно и изпълнителен продуцент, от 2004 г. е Главен счетоводител на Нов български университет.

 

 

проф. Сергей Игнатов

Проф. Сергей ИГНАТОВ, д.н.

 

Член на Настоятелството на НБУ от 25.03.2013 г.

В периода 2009–2013 г. проф. Игнатов е министър на образованието, младежта и науката. Сред големите му реформи са закриването на Висшата атестационна комисия (ВАК), предоставянето на широка автономия и въвеждането на диференцирано финансиране на университетите, приемането на стратегия за научни изследвания, на закон и стратегия за младежта, въвеждането на студентското кредитиране.


Ректор на Нов български университет от 2002 г. до 2009 г. и Ректор на Европейския университет по хуманитарни науки, Вилнюс, Литва от 1 март 2018 г.


Професионалната му кариера преминава през СУ „Св. Климент Охридски“, където е последователно лектор (от 1985 г.), асистент (от 1991 г.) и доцент (от 1996 г.). В Нов български университет е ръководител на департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“ (от 1998 г.) и декан на Бакалавърски факултет (от 1999 г.).


Проф. Игнатов е египтолог, научните му интереси са в сферата на лингвистиката, историята и религията на Древен Египет. Защитава докторска степен по история в Санктпетербургския държавен университет. През 1993 и 1995 г. специализира в All Souls College, Оксфорд, лектор е в Санктпетербургския университет, Сантяго де Компостела, Руския институт по египтология в Москва, на световни конгреси по египтология в Торино, Кеймбридж, Кайро.


Създател и директор на Българския институт по египтология към НБУ от 2006 г. Вицепрезидент на International Association for Ancient Oriental studies, International Associassion of Egyptologists (от 1985 г.), член на Egypt Exploration Society, Great Britain (от 1993 г.), Руско-германското общество за изучаване на културното наследство на Древния свят (Русско-германское общество по изучению культурного наследия Древнего мира), Санкт Петербург (от 1989 г.).


Проф. Сергей Игнатов, д.н. има над 40 научни публикации в издания в София, Лондон, Кеймбридж, Кайро, Торино, Сантяго де Компостела, Санкт Петербург и Москва. Автор е на книгите „Морфология на класическия Египет“,  „Мъдростта на древните египтяни“, „Египет на фараоните“,  „Папирусът не расте на скала“ и „The Body of God“.

 

 

 

проф. Тома Томов

Проф. Тома ТОМОВ

 

Член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г.


Проф. Томов е директор на Център „Български институт за отношения между хората” към Нов български университет. Координатор е на Националната програма за психичноздравна реформа към Министерство на здравеопазването. Професионалната му кариера преминава през Първа психиатрична клиника и катедрата по психиатрия, в които е асистент по психиатрия, през Морогоро-Дар ес Салаам, където е консултант по танзанийска програма за психично здраве. Основните му изследователски интереси са в областта на социалната психиатрия. Член е на: Българското дружество по психодрама, Българската психиатрична асоциация, Българската психоаналитична група, Българското дружество по психично здраве, Българската асоциация на социалните работници, Женевската инициатива по психиатрия. Член е на Управителния съвет на Обединените холандски фондации и на Асоциацията на реформаторите в психиатрията, Женева. Почетен член на Кралския колеж по психиатрия, Лондон, Великобритания. Придобива образованието си във Висшия медицински институт, София. Специализира в Катедрата по психиатрия на Медицинска академия, в Института по неврология, психиатрия и неврохирургия, в Антропос институт в Атина, в гостуващата обучителна програма по психодрама Габриеле Висман-Брун.

 

 

 

Христина Семерджиева

Христина СЕМЕРДЖИЕВА

 

Член на Настоятелството на НБУ от 12.12.2011 г.

Христина Семерджиева е кмет на район „Овча купел“, гр. София. Професионалният й път на районен кмет започва през 2007 г. като заместник-кмет на район „Надежда“. Преди това работи в Библиотеката на Нов български университет почти десет години.


Има две бакалавърски степени: по политология и по книгоиздаване и книгоразпространение. Завършила е и магистратура по управление на проекти.

 

 

 

 


Проф. д-р Христо ТОДОРОВЧлен на Настоятелството на НБУ от 04.06.2016 г.

 

Проф. д-р Христо Тодоров е зам.-ректор по качеството, оценяването и акредитацията в периода 2012 - 2016 г. и председател на комисията по качеството в НБУ.

Завършил е философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Първоначално е работил като гимназиален учител, а по-късно като преподавател по история на философията в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2003 г. е професор в Нов български университет, а след това е и ръководител на департамент „Философия и социология”. Проф. Тодоров е специализирал в Тюбинген, Бохум (като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт”) и Берлин. Бил е и гост-професор в Европейския университет Виадрина във Франкфурт на Одер.

Научните интереси на проф. Тодоров са в областта на философската херменевтика, философията на историята, историята на понятията и биоетиката. В тези области са и по-голямата част от курсовете, които води в няколко бакалавърски и магистърски програми в НБУ и преди всичко в програмите по философия и социология.

Проф. Тодоров е автор на повече от 90 научни публикации на български, немски, английски, френски и испански. Превежда от немски език и 7 книги.

 

 

 

 


д-р Христо ЧУКУРЛИЕВ


Член на Настоятелството на НБУ от 04.06.2016 г.

Д-р Христо Чукурлиев е директор на Централна университетска администрация. В периода 2010 до 2018 г. е директор на Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение. Работи в НБУ от 2002 г. като директор на Магистърски факултет. Заедно с доц. д-р Венцислав Джамбазов провежда внедряването на електронното обучение в НБУ и работи за усъвършенстването на платформата за електронно обучение MOODLE. Средата на НБУ за електронно обучение е на световно ниво и в нея са интегрирани софтуер за некоректно цитиране и видеоконферентно излъчване и видеолекции.

Средното си образование е завършил в Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“, а висшето в СУ „Св. Климент Охридски“ със степен магистър по „Българска филология“.

 

 

 

 

Юлиан Попов

Юлиан ПОПОВ

 

Член на Настоятелството на НБУ от 20.02.1995 г.


Юлиан Попов е писател и журналист, министър на околната среда и водите в състава на служебното 88-о правителство на Република България. До встъпването си в длъжността „министър на околната среда и водите“ е Председател на управителния съвет на Българското училище за политика. Председател е на управителния съвет на Европейския институт за ефективност на сградите със седалище в Брюксел и на управителния съвет на фондация „Елизабет Костова“. Член е на Консултативния съвет на Кеймбриджката програма за устойчиво лидерство и на Стратегическия борд на Тунизийското училище за политика. Той е политически съветник за Централна и Източна Европа на Европейската климатична фондация. Консултант по мениджмънт и комуникации, както и експерт по развитие на дистанционното обучение.


Работил е като редактор, а по-късно завеждащ отдел „Поезия и критика“ в списание „Факел“, директор на литературния музей „Ангел Каралийчев“. Бил е Изпълнителен директор на НБУ. От 1994 г. живее в Лондон. Член е на Асоциацията на международните журналисти в Лондон (FPA), Клуба на младия писател към Съюза на българските писатели, на неформалния Клуб „Синтез“, на Издателския съвет на в. „1000 дни“. Директор е на британската благотворителна организация „Приятели на България”, която подпомага изоставени деца със специални образователни нужди.


През 2004 г. излиза книгата му „Английска България или Швейцария на Балканите”, а през 2006 г. – „Островът на мъглите“. Член е на Асоциацията на чуждестранните журналисти в Лондон. Получава образованието си в СУ „Св. Климент Охридски“, специализира в The Open University (Вбр.).

website: http://julianpopov.com/