facebook

Акредитация

 

 


Нов български университет е създаден като частно висше училище с Решение на Великото народно събрание от 18 септември 1991 г. (обн. ДВ, бр. 80 от 27 септември 1991 г.), на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 53, ал. 5 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 2, ал. 1 от Закона за висшето образование. Този акт дава легитимност на Нов български университет. 

 

Секретар „Институционална и програмна акредитация“:
Милена Франова
корпус 2, офис 205
тел.: 02/ 8110 275, в.: 2205
e-mail: mfranova@nbu.bg

 

Четвърта институционална акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация

 

През 2019 г. НБУ получава четвърта поред акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния период от шест години.

 

Трета институционална акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация

 

През 2012 г. НБУ получава трета поред акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния период от шест години.

 

 

Втора институционална акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация

 

През 2006 г. НБУ получава втора акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния период от шест години.

 

 

Първа институционална акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация

 

На 5 юли 2001 година НБУ получава от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация за максималния шестгодишен период.

Тази акредитация дава право на НБУ да приема студенти и да издава признати от държавата дипломи за висше образование.