facebook

Предимства за хора с увреждания

predimstva-web_1050x399_crop_478b24840a


Асансьори
В корпус 1 на НБУ е изграден панорамен асансьор – модерно архитектурно решение, което вдъхва нов живот на университетската сграда, позволявайки на хората с двигателни проблеми да използват пълноценно всички пространства и ресурси на петте етажа. Асансьорът е част от проекта за осигуряване и улесняване на достъпа на хората в неравностойно положение до всяко кътче на Университета. Корпус 2 също разполага с асансьори, пригодени за същата цел.

 

Рампи
В НБУ са изградени пет рампи, позволяващи на студентите в неравностойно положение да ползват пълноценно университетското пространство и ресурси. Освен тях за нуждите на корпус 2 и Учебния театър са осигурени още три леснопреносими леки алуминиеви рампи. Достъп до корпус 1 и 2 осигуряват също верижни стълбищни транспортьори за инвалидни колички. 

Рампата пред кафе-клуба на корпус 1 осигурява достъп до Аулата, кафето, тоалетните. На стълбите към корпус 2 е монтирана моторизирана платформа, която осигурява достъп до учебните зали, офисите и кафе-клуба в корпуса. Рампа е монтирана и при входа на корпус 1 откъм страната на Библиотеката.

 

Облекчения за хора с увредено зрение
Хората с увредено зрение могат да се ориентират по-лесно в Университета и да използват пълноценно неговите ресурси благодарение на пътеката за незрящи от централния вход на НБУ до Библиотеката. Там за тях е предвидено читателско място, оборудвано със специализирана техника и софтуер. На централния вход е поставена табела с брайлово писмо, а от ул. „Народно хоро“ до корпус 2 има пътека за незрящи.

 

Тоалетни
Тоалетните отговарят на условията за осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение.

 

Други
В Университета са монтирани автоматични врати и всички входове са съобразени с достъпа на хора с нарушени двигателни функции. Маркирани са специализирани места за паркиране, бордюрът на тротоара пред паркинга е скосен.