facebook

Център по изкуства

art-center2_1050x399_crop_478b24840a

 

Центърът по изкуства e създаден през 2010 г. и отваря врати през м. януари 2011 г.

 

 

Центърът по изкуства обхваща учебно-практическите и изследователски звена (УПИЗ) и специализираните учебни зали по изкуства (ателиета), намиращи се в сутерена на корпус 2:

 

 1. УПИЗ: Ателие по керамика.
 2. Специализирани учебни зали: 
 • Ателие по графика и графични технологии;
 • Ателие по скулптура;
 • Гипсолеярна;
 • Зала с пещи;
 • Ателие по стъкло;
 • Ателие по интериорен и пространствен дизайн.

 

В Центъра по изкуства се извършват следните дейности: 

 • Провеждане на аудиторни практически курсове;
 • Провеждане на извънаудиторни учебни форми (проекти, практики, самостоятелни работи и т.н.);
 • Реализиране на дипломни проекти, общоуниверситетски проекти и външни поръчки.