facebook

Поддържане на качеството

campus-nbu-rn-version5_1050x399_crop_478b24840a

  

Системата за качество в НБУ има за цел постоянното подобряване на качеството на образованието и изследванията в Университета. Тя е ориентирана към осигуряване на баланс между академично качество и пазарно качество. Целите на  системата за качество са:

 • Да се осигури необходимата прозрачност на дейността на университета и на всяка негова структура както пред неговите студенти, така и пред всички заинтересовани страни:  родителите, работодателите, обществото, държавата.
 • Да се стимулират университетските структури  към състезателност и постоянно развитие.
 • Да се повиши отговорността на всеки в университета за неговото качество.
 • Да се създаде възможност управленските решения да се вземат на основата на достоверни данни за състоянието на университетските структури.

 

 

Системата за осигуряване на качеството в НБУ използва три вида индикатори: за входа, за процеса и за изхода.

 

Индикатори за изхода са:

 • процентът на реализация на завършилите НБУ випускници
 • мнението на работодателите за възпитаниците на НБУ
 • резултатите от стандартизирани тестове при завършване на студентите
 • средният успех от изпитите при завършване

 

 

 

Индикатори за процеса на обучение са:

 • удовлетвореността на студентите
 • средният успех от изпитите
 • интердисциплинността
 • активното обучение
 • процентът на отпадане на студенти
 • средната натовареност на студент
 • процентът на студентите, участвали в студентска мобилност
 • финансовата ефективност

 

 

Индикатори за входа са:

 • броят на  кандидат-студентите за едно място и средният успех от приемните изпити
 • броят  на студентите на един преподавател
 • средният брой публикации на един преподавател за една година
 • мобилността на преподавателите
 • материалната база.