facebook

Комисия по етика в НБУ

Председател:

проф. д-р Пламен Бочков

член на Настоятелството на НБУ и преподавател в НБУ

 

Членове:

доц. д-р Ивайло Стайков

член на съвета на департамент „Право“ и преподавател в НБУ

 

доц. д-р Венцислав Джамбазов

декан на ФДЕНО и преподавател в НБУ

 

доц. д-р Ася Иванова

директор на УТ и преподавател в НБУ

 

Румяна Юрукова

член на Настоятелството на НБУ и главен счетоводител на НБУ

 

Румяна Каменова

главен юрисконсулт на НБУ

 

Петко Н. Георгиев

докторант в НБУ

 

Етичен кодекс