facebook

Централна студентска администрация

 • Директор на Централна студентска администрация
 • Валентин Гьонов

   

  Директорът на Централна студентска администрация подпомага дейностите на ректора и заместник-ректорите. Директорът управлява Централната студентска администрация и процесите по приема на студентите, учебния процес, акредитацията и дипломирането, организира информационното обслужване на студентите.

   

  За контакт:
  Елеонора Александрова
  корпус 1, ет. 1, офис 103
  тел.: 02/ 8110 571, в. 11031
  e-mail: ealexandrova@nbu.bg

   

   

   

   

   

 • Отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“
 • Екип

   

  Директор:
  Евгения Христова
  тел.: 02/ 8110 253, в. 11406
  e-mail: 

   

  Специалисти:

  Светлана Маринова
  тел.: 02/ 8110 288, в. 11405
  e-mail: smarinova@nbu.bg

  Вержиния Владимирова
  тел.: 02/ 8110 170, в. 11402 
  e-mail: vmarkova@nbu.bg


  Маргарита Борисова
  тел.: 02/ 8110 212, в. 11404
  e-mail: mborisova@nbu.bg


  Владислав Димитров
  тел.: 02/ 8110 180, в. 11407
  e-mail: vldimitrov@nbu.bg

   

   

   

  Дейности

  Организира кандидатстудентската кампания и обслужва всички сесии на ТОП.
  Изготвя и оповестява класиранията.
  Обслужва административно студентите: регистриране, издаване на протоколи, академични справки, заверка на студентски книжки и уверения.
  Организира и осъществява цялостно информационно обслужване на обучаеми и външни посетители.

   

  Корпус 1, централно фоайе, ет. 1

 • Отдел „Учебен процес“
 •  

  Ръководител:
  Весела Борисова
  Тел.: 02/ 8110 512, в. 11602
  e-mail: vborisova@nbu.bg

   

  Секретар
  Соня Спасова
  Тел.: 02/ 8110 532, в. 11601
  e-mail: sspasova@nbu.bg

   

  Териториални координатори

  Йордан Муцев
  e-mail: jmutzev@nbu.bg


  Тодорка Иванова
  e-mail: tivanova@nbu.bg

  Параскева Симеонова
  e-mail: psimeonova@nbu.bg

  Снежина Славчева
  e-mail: sslavcheva@nbu.bg

  Александра Стоянова
  e-mail: lslavcheva@nbu.bg

  Филип Ангелов
  e-mail: fangelov@nbu.bg

   

  корпус 1, централно фоайе, ет. 1
  тел.: 02/ 8110 699, в. 1999

   

  корпус 2, офис 100
  тел.: 02/ 8110 181, в. 2101

   

  Дейности

  изготвяне на учебния график и на паспортите на залите;
  контролиране на учебния график;
  организиране и контролиране на техническото обслужване на учебния процес;
  изготвяне на статистически анализи, свързани с учебния процес.

   

 • Отдел „Дипломиране“
 •  

  Ръководител:
  Павлина Николова
  тел.: 02/ 8110 255, в. 11101
  e-mail: pzikova@nbu.bg


  Екип

  Специалисти:


  Венета Маринова
  тел.: 02/ 8110 211, в. 11102
  e-mail: eehristova@nbu.bg

  Веляна Клисурска
  тел.: 02/ 8110 251, в. 11111
  e-mail: vklisurska@nbu.bg

  Елина Велева
  тел.: 02/ 8110 284, в. 11112
  e-mail: eveleva@nbu.bg

   

  Дейности

  Изготвяне на свидетелства, удостоверения и дипломи за образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и за образователната и научна степен „доктор“.

   

  Корпус 1, офис 110 • отдел „Международна дейност“
 • Корпус 1, Централно фоайе  Директор

  Славена Николова 

  тел.: 02/ 8110 260, в. 11301

  e-mail: snikolova@nbu.bg

   

  Началник сектор

  Петя Георгиева

  тел.: 02/ 8110 222, в. 11302

  e-mail: p.georgieva@nbu.bg
  Специалист

  Цветелина Иванова

  тел.: 02/ 8110 482, в. 11303

  e-mail: tsivanova@nbu.bg
   

   

  Дейности

   

  • Координира информационните кампании и процеса на набиране на чуждестранни студенти.
  • Записва и издава документи на чуждестранни студенти.
  • Участва в международни борси и работи с представителите по места. Разпространява информация за университета в сайтове на партньори.