facebook

Комисия по наредбите

Председател:

проф. Пламен Дойнов, д.н.

Ректор на НБУ

 

 

 

Членове:

проф. д-р Пламен Бочков

член на Настоятелството на НБУ и на Председателския съвет на НБУ


проф. д-р Екатерина Михайлова

член на Настоятелството на НБУ

 

доц. д-р Кристиян Постаджиян

декан на Бакалавърски факултет

 

доц. Екатерина Тодорова                              

преподавател в Магистърски факултет

 

д-р Георги Текев                            

член на Настоятелството на НБУ и на Председателския съвет на НБУ

 

 

 

Секретар:

Румяна Каменова

Главен юрисконсулт на НБУ