facebook

Комисии към Настоятелството

Към Настоятелството действат постоянни комисии:

Комисия по стратегическо развитие с председател Председателят на Настоятелството; Комисия за развитие на академичния състав и Комисия по наредбите с председател Ректора; Комисия по качеството с председател Заместник-ректора по качеството и акредитацията; Комисия по управление на проекти за стратегическо развитие, Издателски съвет и Научен комитет, с председатели членове на Председателския съвет на Настоятелството. Съставите на постоянните комисии се определят от Председателя на Настоятелството.