facebook

Департаменти и центрове

departamenti-centrove_1050x399_crop_478b24840a

 

Департаменти

 

 

 

 

 

Администрация и управление

Ръководител: доц. д-р Кристиян Хаджиев
корпус 2, офис 620, тел.: 02/8110 629
e-mail: khadjiev@nbu.bg

 

Антропология

Ръководител: доц. д-р Ирена Бокова
корпус 2, офис 615, тел.: 02/8110 615
e-mail: irena_bokova@abv.bg

 

Археология

и.д. Ръководител: гл. ас. д-р Боян Думанов
корпус 2, офис 219, тел.: 02/8110 289
e-mail: bdumanov@nbu.bg

 

Архитектура

Ръководител: проф. д-р арх. Георги Георгиев
корпус 2, офис 508, тел.: 02/8110 508
e-mail: gngeorgiev@nbu.bg

 

Дизайн

Ръководител: доц. д-р Кристина Савова
корпус 2, офис 509, тел.: 02/8110 599
e-mail: ksavova@nbu.bg

 

Здравеопазване и социална работа

Ръководител: доц. д-р Маргарита Станкова
корпус 2, офис 213, тел.: 02/8110 683
e-mail: mstankova@nbu.bg

 

Изящни изкуства

Ръководител: доц. д-р Калина Христова
корпус 2, офис 511, тел.: 02/8110 511
e-mail: k_hristova@nbu.bg

 

Икономика

Ръководител: доц. д-р Ренета Димитрова
корпус 2, офис 605, тел.: 02/8110 605
e-mail: r.dimitrova@nbu.bg

 

Информатика

Ръководител: доц. д-р Димитър Атанасов
корпус 2, офис 611, тел.: 02/8110 611
e-mail: datanasov@nbu.bg

 

История

Ръководител: проф. Момчил Методиев, д.ф.н.
корпус 2, офис 206, тел.: 02/8110 276
e-mail: m.metodiev@nbu.bg

 

Кино, реклама и шоубизнес

и.д. Ръководител: гл. ас. д-р Енчо Найденов
корпус 1, офис 404, тел.: 02/8110 404
e-mail: enaydenov@nbu.bg

 

Когнитивна наука и психология

Ръководител: проф. д-р Лилия Гурова
корпус 1, офис 403
тел.: 02/8110 414, в. 14141
email: lgurova@nbu.bg

 

 

Масови комуникации

Ръководител: проф. д-р Десислава Бошнакова
корпус 2, офис 710, тел.: 02/8110 697
е-mail: dboshnakova@nbu.bg

 

Музика

Ръководител: проф. д-р Милена Шушулова
корпус 1, офис 504, тел.: 02/8110 505
e-mail: mshushulova@nbu.bg

 

Национална и международна сигурност

Ръководител: доц. Тодор Коларов, д.н.
корпус 2, офис 202, тел.: 02/8110 202
e-mail: tkolarov@nbu.bg

 

Нова българистика

Ръководител: доц. д-р Морис Фадел
корпус 1, офис 112, тел.: 02/8110 112
e-mail: mfadel@nbu.bg

 

Политически науки

и.д. Ръководител: гл. ас. д-р Евелина Стайкова
корпус 2,офис 602, тел.: 02/8110 602
е-mail: e_staikova@nbu.bg

 

Право

Ръководител: проф. д-р Веселин Вучков
корпус 1, офис 410 А, тел.: 02/8110 410
e-mail: vvuchkov@nbu.bg

 

Природни науки

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска
корпус 1, офис 310А, тел.: 02/8110 310
e-mail: gsatchanska@nbu.bg

 

Средиземноморски и Източни изследвания

Ръководител: доц. д-р Мариана Малинова
корпус 1, офис 406, тел.: 02/8110 406
e-mail: m_malinova@nbu.bg

 

Театър

и.д. Ръководител: доц. Снежина Петрова
корпус 1, офис 513, тел.: 02/8110 513
е-mail: spetrova@nbu.bg

 

Телекомуникации

Ръководител: доц. д-р Георги Петров
корпус 2, офис 609, тел.: 02/8110 609
е-mail: gpetrov@nbu.bg

 

Философия и социология

Ръководител: доц. д-р Христо Гьошев
корпус 1, офис 110, тел.: 02/8110 130
е-mail: hgyoshev@nbu.bg

 

Чужди езици и култури

Ръководител: проф. д-р Дияна Янкова
корпус 2, офис 201
тел.: 02/ 8110 351; в. 22012
e-mail: dyankova@nbu.bg 

 

Центрове

 

Български институт по египтология

Директор: проф. Сергей Игнатов, д.н.
корпус 1, стая 415, тел.: 02/8110 415
e-mail: signatov@nbu.bg

 

Център по когнитивна наука

Директор: доц. д-р Елена Андонова
корпус 1, стая 414, тел.: 02/8110 401
e-mail: eandonova@nbu.bg

 

Център „Български институт за отношения между хората“
Директор: доц. д-р Тома Томов
корпус 2, стая 114, тел.: 02/8110 594
e-mail: ttomov@datacom.bg

 

Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
Директор: проф. д-р Кристиан Банков
корпус 1, стая 110, тел.: 02/8110 171
е-mail: kbankov@nbu.bg

 

Институт по съвременни физически изследвания
Директор: доц. д-р Цвета Апостолова
корпус 2, стая 217, тел.: 02/8110 217 
e-mail: tzveta.apostolova@nbu.bg