facebook

Календар 2023 / 2024

slier_1050x399_crop_478b24840a

 

Календар 2023 / 2024

Календарът на академичната година предоставя точна информация за учебния процес през пролетния и есенния семестър, за сроковете за записване и заплащане, за консултациите и текущото оценяване на студентите, които се обучават дистанционно, кога са сесиите и ваканциите, както и информира за всички дати, организиращи обучението в НБУ.

 

 

 

Есенен семестър

Пролетен семестър

Записване
Записване за семестъра 12.06.2023 - 21.09.2023 г.
Записване с % увеличение

22.09.2023 - 08.10.2023: +5 %

09.10.2023 - 29.10.2023: +10 %

30.10.2023 - 19.11.2023: +15 %

20.11.2023 - 10.12.2023: +20 %

11.12.2023 - 31.12.2023: +25 %

01.01.2024 - 11.02.2024: +30 %

от 12.02.2024: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Седмица за ориентиране на студентите 25.09.2023 - 30.09.2023
Лекции и текущо оценяване за студенти от бакалавърските програми и програми "Архитектура" и "Право" - редовно обучение 01.10.2023 - 26.01.2024
Лекции и текущо оценяване за студенти от магистърските програми - редовно обучение 16.10.2023 - 11.02.2024
Лекции и текущо оценяване за студенти от бакалавърските програми - дистанционно обучение 01.10.2023 - 03.12.2023
Лекции и текущо оценяване за студенти от магистърските програми - дистанционно обучение 14.10.2023 - 17.12.2023
Компенсиране на учебни занятия

01.11.2023 г. (сряда) на 24.01.2024 г. (сряда)

08.12.2023 г. (петък) на 26.01.2024 г. (петък)

02.01.2024 г. (вторник) на 23.01.2024 г. (вторник)

Оценяване след семестъра - сесия
Оценяване след семестъра - сесия за студенти от бакалавърски програми и  програми "Архитектура" и "Право" - редовно обучение 29.01.2024 - 18.02.2024
Оценяване след семестъра - сесия за студенти от магистърските програми - редовно обучение 12.02.2024 - 18.02.2024
Оценяване след семестъра - сесия за студенти от бакалавърските програми - дистанционно обучение 09.12.2023 - 21.01.2024
Оценяване след семестъра - сесия за студенти от магистърските програми - дистанционно обучение 06.01.2024 - 04.02.2024
Ваканции
Коледна ваканция 24.12.2023 - 02.01.2024
Междусеместриална ваканция
редовно обучение 19.02.2024 - 25.02.2024
дистанционно обучение 19.02.2024 - 25.02.2024
Записване
Записване за семестъра 02.01.2024 - 16.02.2024 г.
Записване с % увеличение

17.02.2024 - 03.03.2024: +5 %

04.03.2024 - 24.03.2024: +10 %

25.03.2024 - 21.04.2024: +15 %

22.04.2024 - 19.05.2024: +20 %

20.05.2024 - 09.06.2024: +25 %

10.06.2024 - 07.07.2024: +30 %

от 08.07.2024: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Седмица за ориентиране на студентите 05.02.2024 - 11.02.2024
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 26.02.2024 - 18.06.2024
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 02.03.2024 - 12.05.2024

Компенсиране на учебни занятия /национални празници/

03.03.2024 г. (неделя) на 18.06.2024 г. (вторник)

04.03.2024 г. (понеделник) на 17.06.2024 г. (понеделник)

 

24.05.2024 г. (петък) на 11.06.2024 г. (вторник)

Оценяване след семестъра - сесия
Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 20.06.2024 - 07.07.2024
дистанционно обучение 18.05.2024 - 16.06.2024
Ваканции
Великденска ваканция 01.05.2024 - 06.05.2024
Надграждащо и продължаващо обучение, летни школи и майсторски класове
Редовно обучение (интензивни програми и курсове), надграждащо и продължаващо обучение (майсторски класове, курсове за продължаващо и професионално обучение, летни школи, публични лекции и семинари)  08 юли - 21 септември 2024 г. 
Септемврийска изпитна сесия 09 - 21 септември 2024 г.