facebook

Отдел „Международна дейност“


В отдел „Международна дейност“ се обслужват чуждестранни кандидат-студенти и студенти.

Екипът на отдела отговаря за:

  • Процеса за прием на международни кандидат-студенти
  • Връзка с посолства, министерства и институции, които касаят документите на международни студенти
  • Консултации за международни кандидат-студенти
  • Работа със студенти, които се прехвърлят от университети извън България
  • Връзки с партниращи университети и образователни институции

Координати на отдел „Международна дейност“:
 

 

Корпус 1, Централно фоайеДиректор

Славена Николова 

тел.: 02/ 8110 260, в. 11301

e-mail: snikolova@nbu.bg

 

Началник сектор

Петя Георгиева

тел.: 02/ 8110 222, в. 11302

e-mail: p.georgieva@nbu.bg

 

Специалист

Цветелина Иванова

тел.: 02/ 8110 482, в. 11303

e-mail: tsivanova@nbu.bg