facebook

Академично консултиране

 

Програмен консултант/секретар-специалист


Програмният консултант/секретар-специалист е най-добрият съветник на студентите от записването до края на обучението им в Университета.

Студентите могат да се консултират с програмния консултант при:

  • формирането на учебната програма и избора на курсовете;
  • проследяването на натрупаните образователни кредити;
  • изработването на индивидуален план на обучение;
  • избора на minor-програма – втора специалност за третата и четвъртата година от обучението в бакалавърска програма;
  • явяването на приравнителен или повишителен изпит;
  • смяната на курс;
  • подготовката за дипломирането. 

 

Декан на факултет


Деканите на факултети оказват съдействие на студентите по всички въпроси и проблеми, свързани с обучението. 

Деканите и комисията по акредитация към съответния факултет акредитират курсове в съответствие с предложенията на програмните съвети.