facebook

Комисии към Студентски съвет

 • Постоянна комисия “Събития и дейности”
 •  

  Членове:

  Ева Панкова - председател

  Албена Иванова
  Виктория Васкова
  Александрина Павлова
  Георги Костадинов
  Ева Димитрова
  Деян Янков
  Мария Йолова
  Мария Сомлева
  Мирела Ицова
  Веселина Георгиева
  Калоян Зердев
  Кристияна Попова
  Александра Петрова
  Катерина Иванова

 • Постоянна комисия „Комуникация и ПР“
 • Комисията има за цел популяризирането на Студентски съвет, както всички събития и инициативи, организирани от студентските представители.

  Членове:

  • Веселина Георгиева - председател
  • Айкан Арунов
  • Виктория Васкова
  • Ева Димитрова
  • Мария Йолова
  • Йоана Йосифова
  • Кристияна Попова
  • Мария Сомлева
  • Станислав Михайлов
  • Деян Янков
 • Постоянна комисия “Клубна дейност”
 • Дейността на комисията се състои в администрирането и подпомагането на клубната дейност.

  Членове:

  Емил Андреев - председател
  Мария Рачева
  Мария Сомлева
  Александра Петрова
  Ева Димитрова
  Христиана Ночева

 • Комисия "ЕРУА дейности"
  1. Йоана Велчева - председател
  2. Мирела Ицова
  3. Ивана Стефанова
  4. Теодора Нанчева
  5. Александра Петрова
  6. Елена Георгиева
  7. Калоян Зердев
  8. Иваело Кръстев
  9. Ева Димитрова
  10. Йоана Йосифова
  11. Мария Сомлева