facebook

Студентски клубове

clubs_1050x399_crop_478b24840a
 • Клуб по „Антропология“
 •  

  Клубът по „Антропология“ към Нов български университет е учреден през академичната 2021/22 г. от студенти трети и четвърти курс от едноименната бакалавърска програма.

  Създаден е с цел да среща и сплотява настоящи учащи и алумни в тази програма, но и да насърчава дискусията между представители на различни специалности, които имат интерес както конкретно към антропологията, така и в по-общ план към хуманитарните, социалните науки и изследователските дейности в тези полета, и по-точно към проблема за културата и човека в неговата пълна цялост.

   

   

  Клубът е с интердисциплинарна насоченост и цели да търси повече допирни точки на антропологичните проблематики със социологията, философията, религиознанието, изкуствознанието, а също и с киното, музиката, театъра и литературата.

   

   

  Срещи на клуба се провеждат веднъж месечно и включват:

  •     тематични дискусии по проблеми, зададени на предходната среща;
  •     прожекции на филми;
  •     семинари, лекции;
  •     съвместна работа по текущи проекти;
  •     обсъждане на идеи и предложения от участниците на клуба.

   

   

  Други форми на активност на клуба включват още културни мероприятия, пътуващи семинари, участия в теренни изследвания, семинари с гост-лектори, взаимодействие с преподаватели, магистри и докторторанти в различни сфери.

  Предстои и създаване на платформа, в която да се качва информация за предстоящи събития.

   

  За контакт: anthropology.club.nbu@gmail.com

   

   

 • Клуб „Настолни игри“
 •  

  Клубът е създаден с цел да обедини любителите на настолни игри в НБУ, като организира събития, свързани с играенето и разучаването на различни игри, провежда турнири и тематични събития, както и лекции и дискусии, свързани със създаването на настолни игри.

   

  Ако искате да станете част от клуба и да получавате актуална информация за срещите му, пишете на nbu.boardgames@gmail.com, като приложите двете си имена и факултетен номер.

   

   

   

   

   

   

  Instagram

  Facebook

   

 • Клуб „Експериментално изкуство“
 • Клубът стреми да събере студенти от НБУ със сходни виждания за изкуството. Целта е те да
  общуват, да обменят идеи, да творят и да се учат заедно чрез дискусии, разглеждане на автори и творби и колаборативни проекти.

  За контакти: exp.art.club.nbu@gmail.com

 • Клуб „Зелени иновации“
 • Екоклубът цели въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците в НБУ, стимулиране разработването на проекти в сферата на иновациите, както и създаване на информационни кампании, семинари, работилници и изложби.

  Ако искате да станете част от клуба и да получавате актуална информация за срещите му, пишете на greeninn.nbu@gmail.com, като приложите двете си имена и факултетен номер.

 • Клуб „Нов български предприемач“


 • Клубът цели да създаде сплотена предприемаческа общност в НБУ, да разшири познанията на студентите в тази област и да изгради партньорства с хора от бизнеса. Редом до организирането на семинари, дискусии и събития клубът ще положи основите на първата акселератор програма в НБУ.
  Ако искате да станете част от клуба и да получавате актуална информация за срещите му, пишете на nbu.entrepreneur@gmail.com, като приложите двете си имена, кратка мотивация и факултетен номер.

   

 • Kлуб „Фотографска работилница”
 • Клубът е създаден с цел да обедини студенти интереси в областта на фотографията и фотографските процеси, като организира събития и срещи.

  За да следите дейностите на клуба или имате нужда да се свържете с негов представител - пишете в социалните мрежи на клуба - Instagram и Facebook.

  Ако искате да станете част от фотографската му общност, се присъединете в Discord канала, където се споделят предстоящи събития и се обсъждат актуални теми.

   

   

 • Клуб „БМЧК“
 • Клубът се сформира с основна цел да запознае студентите с различни аспекти за оказване на първа помощ, разпространяване на хуманитарни принципи и Международното хуманитарно право, провеждането на благотворителни кампании и организирането на акции и обучения и да разшири техните познания в областта и да сформира общност от хора с общи интереси.

  За контакти: m.ivanov@redcross.bg

 • Клуб „Политически науки“
 • Целите на клуба са свързани със създаване на пространство за хората с интерес в сферата на политическите науки,развиване на уменията, пряко свързани със сферата и Обогатяване на знанията.


  За контакти: politicalsciences.club.nbu@gmail.com

 • Създаване на клуб
 • Клубовете са доброволни обединения на студенти с общи интереси в определена сфера. Студентски съвет съдейства за създаването на нови студентски клубове и подпомага инициативите на съществуващите такива в НБУ. При желание за създаване на клуб по интереси се попълва формуляр с основна информация и мотивация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzv64QMYUjjxVg93dgtX6foeu8hlK9HIy56TEEQoOLCTaPkQ/viewform?usp=sf_link

  На следващо място се изготвя необходимата документация, за да бъде учреден и регистриран клуба:

  1. Устав на клуба
  2. План за дейности
  3. Учредителен протокол

   За повече информация и въпроси: studentcouncil@nbu.bg