facebook

Административно обслужване


В Студентски център студентите се записват:

 • за семестъра;
 • в група за общообразователните курсове за знания и умения;
 • за общообразователни изпити за умения.

 

Подават декларация:

 • за здравно осигуряване

 

Заверяват:

 • студентските си книжки;
 • студентските си лични карти.

 

Получават:

 • уверение;
 • академична справка;
 • протокол за приравнителен изпит.

 

Подават заявление:

 • до Председателя на Настоятелството на НБУ;
 • до Ректора на НБУ за прехвърляне от други висши училища или след придобита степен на висше образование;
 • до Деканите на факултети за: смяна на курсове; прехвърляне в друга програма;
 • за изготвяне на индивидуална програма или обучение по индивидуален план.

 

Координати на Студентски център:
корпус 1, Централно фоайе

Tелефон за контакт:

E-mail: student@nbu.bg

 

 

Консултация за изготвяне на индивидуална програма (бакалавърска, магистърска и minor програма-втора специалност):

 

Лилия Колова

корпус 1, офис 102

тел.: 02/8110 173

e-mail: lkolova@nbu.bg

Skype: Liliya Kolova