facebook

Система за тюторство

Системата за тюторство има за цел да развива контактите и партньорството между студентите и преподавателите в Нов български университет, да подпомага академичния живот на студентите във всички аспекти на тяхното следване и припознаването им с университетската среда. Системата създава благоприятни условия за студентски инициативи, споделяне на опит и добри практики, преживявания и подобрения.

Системата за тюторство включва: запознаване на студентите с условията за обучение в НБУ, кампуса, академичната среда, права и задължения на студентите, смяна на специалност, записване на майнър-програма, следване по индивидуална програма и всички други възможности, които дава университетът.

Тюторството не включва: консултиране по академични въпроси, свързани с програма, в която следват студентите.

В Системата за тюторство могат да се включат всички студенти в първи курс на бакалавърските програми.

Тютори могат да бъдат всички щатни преподаватели на НБУ.

Тюторството е безплатно.

 

 

 


Контакти:
Ръководител 

доц. д-р Екатерина Тодорова
Корпус 1, офис 114, тел. 02 8110 134
имейл: e.todorova@nbu.bg


Секретар-специалист

Милена Здравкова
Корпус 1, офис 114, тел.: 02 8110 134
имейл: mzdravkova@nnbu.bg