facebook

ERASMUS+

 

Програма „Еразъм+“ е най-голямата европейска инициатива, която дава възможност на български студенти да се обучават за определен период (между 3 и 12 месеца) в чуждестранен университет. Нов български университет работи по програмата от 1999 г. Студентската мобилност се осъществява на базата на двустранни договори между НБУ и университети от страни-членки на Европейския съюз. В двустранните договори се посочват всички параметри на студентската мобилност: ниво на обучение, продължителност в месеци, области на знание, специалности.


Приемащият университет се задължава след завършване на периода на обучение, за който е предназначена стипендията, да предостави информация за модулите/курсовете на обучение и за резултатите от него. Приемащият и изпращащият университет се задължават да акредитират модулите/курсовете на обучение на студента за времето на осъществената мобилност.

 

За повече информация

 

Контакти:

 

ЕРАЗЪМ ОФИС

Специалисти

д-р Стефани Калдаръмова
корпус 1, офис 303
тел.: 02/8110 647, в. 13031
e-mail: skaldaramova@nbu.bgerasmus@nbu.bg


Екатерина Бързицова
корпус 1, офис 303
тел.: 02/8110 687, в. 13032
email: erasmus@nbu.bg