facebook

Covid-19

pexels-anna-shvets-3986950_1050x399_crop_478b24840a

 

 • Заповеди от Министерство на здравеопазването на Р България
 • Заповед №РД-01-194/30.03.2021 г.

  Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г.

  Заповед №РД-01-52/26.01.2021 г.

  Заповед №РД-01-51/26.01.2021 г.

  Заповед №РД-01-20/15.01.2021 г.

  Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г.

  Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г.

  Заповед №РД-01-675/25.11.2020 г.

  Заповед №РД-01-655/13.11.2020 г.

  Заповед №РД-01-651/11.11.2020 г.

  Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г.

  Заповед №РД-01-619/23.10.2020 г.

  Заповед №РД-01-609/21.10.2020 г.

  Заповед №РД-01-603/13.10.2020 г.

  Заповед РД-01-572/07.10.2020 г.

  Заповед №РД-01-549/30.09.2020 г.

  Заповед №РД-01-548/30.09.2020 г.

 • Правила за възобновяване на учебния процес в НБУ от 26.05.2021 г. във връзка с разпространението на Covid-19
 •  

  I. Учебен процес:

  1. Редовният учебен процес в НБУ се възобновява от 26.05.2021 г. и ще се осъществява присъствено и електронно:
  a) Присъствени курсове:
  - провеждат се в НБУ, в аудитории и специализирани учебни зали;
  - занятията се излъчват и в Мудъл НБУ в реално време за студентите, избрали да не присъстват;
  b) Електронни курсове:
  - провеждат се съобразно Стандарта за електронно обучение на НБУ;
  - преподавателят провежда лекционните занятия в деня и часа по график чрез излъчване през БигБлуБатън (Виртуална класна стая в Мудъл НБУ) или друга избрана от него ВКС (Зуум, Майкрософт Тиймс) в реално време;
  2. Компенсирането на пропуснати занятия, текущ контрол и/или изпити поради заболяване ще се координират с програмния консултант/секретар-специалиста и ще се провеждат електронно след преминаване на заболяването или присъствено след края на семестъра.
  3. Регистрацията на преподавателите за учебните занятия в аудиториите се извършва на място в аудиторията чрез попълване на присъствен лист. Преподавателите с часове в специализираните учебни зали се регистрират при териториалните координатори по обичайния ред. Електронно провежданите курсове се отчитат в е-преподавател.

  II. Противоепидемични мерки:

  4. НБУ спазва всички противоепидемични мерки, предписани от Министерство на здравеопазването, и държи на взаимната грижа за здравето и безопасността на всеки член на академичната общност.
  5. Всички закрити учебни пространства в НБУ – аудитории и специализирани учебни зали, както и общите пространства – Галерия УниАрт, Университетски театър, Киносалон, Библиотека, РТЦ, книжарници, офиси, коридори, фоайета, места за хранене и др. се почистват и дезинфекцират два пъти дневно. Цялостна дезинфекция се осъществява след края на учебния процес за деня, включително с бактерицидни лампи. Препоръчително е честото проветряване на помещенията.
  6. Пространствата, в които е пребивавало лице, констатирано с Covid-19 се дезинфекцират от специализирана фирма в деня на уведомяване. Учебните занятия в тях се преместват в други аудитории и специализирани учебни зали до приключване на цялостната дезинфекция, вкл. с бактерицидни лампи.

  III. Поведение в пространствата на НБУ:

  7. На входовете на университета се осъществява контрол на достъпа чрез измерване на телесната температура с дистанционен термометър и термокамери. Студенти, докторанти, курсисти, преподаватели, служители и външни посетители с грипоподобни и/или респираторни симптоми като повишена температура над 37 градуса, кашлица, хрема, отпадналост, загуба на обоняние и др. не се допускат на територията на НБУ.
  8. Задължително е дезинфекцирането на ръцете при влизане в сградите на университета.
  9. Носенето на предпазна маска, покриващи правилно носа и устата, е задължително в закритите общи пространства на университета – Галерия УниАрт, Университетски театър, Киносалон, Библиотека, РТЦ, книжарници, офиси, коридори, фоайета, места за хранене, аудиториите и специализираните учебни зали.
  10. Струпването на групи от повече от 3-ма души на едно място в сградите на университета (в коридори, фоайета и др. отворени пространства на закрито) не се препоръчва.
  11. Посещението в закритите и общите пространства на университета по време на учебни занятия и събития става при намален капацитет при спазване на минимални отстояния от 1,5 м.
  12. Придвижването в университета и изчакването пред закритите общи и учебни пространства в НБУ се осъществява при спазване на отстояния. Придвижването по стълбища, коридори и фоайета става от дясната страна.
  13. Ползването на асансьорите става по двама.

  IV. Уведомяване и последващи мерки при симптоми или заболяване от Covid-19:

  14. При проява на симптоми на респираторно заболяване по време на престоя в НБУ, както и при констатиране на заболяване с Covid-19, е необходимо незабавно уведомяване в отдел „Човешки ресурси“ (на тел.: 02 8110 214 / е-mail: b.georgiev@nbu.bg), напускане на университета без влизане в контакт с други лица и консултация с личен лекар, като лицето се карантинира за срок от 10 дни.
  15. При уведомяването се посочват:
  • за студенти: трите имена, факултетен номер, програма, посетени офиси и учебни зали (лекции) през последните 3 дни и преки контактни лица.
  • за преподаватели и служители: трите имена, звено, посетени офиси и учебни зали (лекции) през последните 3 дни, преки контактни лица, период на болничния лист.
  16. При недопускане на преподавател за лекция на входа или влошаване на здравословното му състояние по време на лекция, студентите се уведомяват от програмния консултант/секретар-специалиста по сигнал от отдел „Учебен“ и „Човешки ресурси“.

  V. Контрол:

  17. Контролът по спазването на правилата се възлага на охраната и териториалните координатори в закритите общи пространства на университета. Преподавателите следят за спазване на правилата по време на учебния процес, вкл. носенето на предпазни маски и спазването на отстояния в залите.
  18. За предложения, препоръки и при констатиране на нарушения можете да изпращате имейл на адрес: b.georgiev@nbu.bg.

  Ръководството на НБУ си запазва правото да актуализира правилата в зависимост от развитието на ситуацията с Covid-19, за което ще предоставя информация на първа страница на сайта на НБУ, чрез студентските и служебните имейли и на място чрез отпечатани материали, поставени на входовете на университета.

 • Решение на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ
 • В заседанието си на 22 октомври 2020 г. Председателският съвет на Настоятелството на НБУ обсъди ситуацията с присъственото обучение в НБУ и засегнатите от Covid-19 студенти, преподаватели и служители. Към тази дата данните в НБУ за положителни PCR тестове са следните:

  0.14 % от студентите (уведомили университета);

  0.7 % от преподавателите;

  2.0 % от служителите.

  Няма информация за лекуващи се в болнични заведения.

  В тази връзка са и следните препоръки, които стават част от действащите Правила за учебния процес в НБУ във връзка с разпространението на Covid-19:

  1. Преподавателите, които имат практически занимания със студенти, със съдействието на директорите на програмни съвети и деканите на факултети, да направят необходимото за интензивно обучение, за да се намали броя на седмиците с такава заетост през есенния семестър;

  2. Преподавателите, които преценяват висок риск за себе си и за своето здраве (по обективни причини – здравословни и възрастови), да продължат да имат възможност, след консултиране със своите студенти, да преминават в режим на електронно обучение по реда, описан в Правилата за учебния процес в НБУ във връзка с разпространението на Covid-19;

  3. При условие, че броят на заразените студенти достигне 5% или при преподавателите и служителите на НБУ бъде отчетена 10% заболеваемост, да се премине за десет дни към изцяло електронно обучение;

  4. Администрацията на НБУ от 26 октомври 2020 г. да премине на двусменен режим на работа с цел да се намалят събиранията на двама и повече служители в един офис.

  Председателският съвет всяка седмица ще следи за състоянието на заразените с Covid-19 и ще информира своевременно за това студентите, преподавателите и служителите в НБУ.

   

  22 октомври 2020 г.


 • Заповеди на Ректора и Изпълнителния директор във връзка с учебния процес
 • Заповед на Изпълнителния директор №3-ИД-10/04.04.2022 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-136/17.02.2022 г.

  Заповед на Ректора и Изпълнителния директор №3-РК-43/10.11.2021 г.

  Заповед на Ректора и Изпълнителния директор №3-РК-38/04.11.2021 г.

  Заповед на Ректора и Изпълнителния директор №3-РК-19/22.10.2021 г.

  Заповед на Ректора и Изпълнителния директор №3-РК-18/20.10.2021 г.

  Заповед на Ректора и Изпълнителния директор №3-РК-11/14.10.2021 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-9/13.10.2021 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-228/29.09.2021 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-266/03.09.2021 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-174/19.05.2021 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-154/29.04.2021 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-151/20.04.2021 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-139/09.04.2021 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-134/31.03.2021 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-124/19.03.2021 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-110/01.03.2021 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-74/15.01.2021 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-58/22.12.2020 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-45/26.11.2020 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-30/13.11.2020 г.

  Заповед на Ректора №3-РК-15/28.10.2020 г.

  Писмо до студентите на НБУ

  Писмо до преподавателите на НБУ

 • Заповеди от Столична регионална здравна инспекция
 • Заповед №РД-01-343/12.10.2021 г. 

  Заповед №РД-01-126/15.03.2021 г. 

  Заповед №РД-01-112/11.03.2021 г.