facebook

Стефан ДРАГОСТИНОВ

Стефан ДРАГОСТИНОВ

На 11 юли 2011 г. удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет за приноса му за основаване на клас по композиция и музикален анализ. Пише в различни жанрове симфонии и други оркестрови и камерно-инструментални произведения, хорова музика, вокални цикли, попмузика, балетна, филмова и театрална музика. Композиторският му cтил е ярък синтез между национална музикална традиция и съвременни композиторски технологии. От 1978 прилага в някои от композициите си метода на “контролираната политемпия”. Серията му от 5 произведения “Политемпи” за различни изпълнителски състави се изпълнява с помощта на апаратурата, наречена “фотополиметроном” (устройство, изобретено от Илия Кожухаров, указващо симултантно чрез светлинни сигнали промяната в темпата, ритмическата и пластовата амбивалентност). С тази поредица от произведения се представя на международни конкурси. Наградите утвърждават метода и фотополиметронома в редица европейски страни. Произведенията му се изпълняват на фестивали по цял свят ­ “Московска есен”, Летен музикален фестивал в Милано ­ Бергамо, “Варшавска есен”, В залите на “Болшой театър” ­ Мocквa, Центъра “Жорж Помпиду” ­ Париж и др.