facebook

Симо Лазаров

Симо Лазаров

 

На 21 май 2015 г. удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет за заслугите му към НБУ при разработването на алтернативни програми за обучение на студенти в областта на компютърното музициране; за широката и интензивна международна дейност на проф. д-р Симо Лазаров в популяризиране и издигане на авторитета на Нов български университет като първо учебно заведение с подобни програми в България и в тази част на Европа; за активната му концертна, научна и звукозаписна творческа дейност при провеждане на форум-фестивал „Вселената на компютърната музика“ – Computer Music Space в България вече 11 години подред, с което подпомага развитието на българската музикална култура.