facebook

Димитър ХРИСТОВ

Димитър ХРИСТОВ

На 22 май 2003 г. удостоен със званието "Почетен професор на Нов български университет" за  заслуги към департамент “Музика” и изключително активната творческа и педагогическа дейност в Нов български университет. Произнася академична лекция на тема "Музиката около нас – една нова същност". Издател на списание “Музика. Вчера. Днес” и главен редактор на научното списание “Българско музикознание”. Композитор на оперите “Игра” и “Златната рибка”. Сред научните му публикации и композиции са: Два цикъла по Пенчо Славейков, Цикъл Вапцаров, Цикъл Яворов, Размишления на едно самотно Виолончело, Виолончелото напуска дясната ръка на пианото, “Януари” за 4-ма изпълнители на ударни инструменти, които свирят и четат текстове на Радичков, Шествия почти без диригент, както и на “Книга за хор”, “Композиционни идеи върху фугите на “Добре темперирано пиано” от Йохан Себастиан Бах”, “Хипотези за полифоничния строеж”, “Към теоретичните основи на мелодиката”, “Двугласните инвенции на Й. С. Бах”, “Категориите Изток и Запад в търсене на собствено значение в музиката и образованието”, “Педагогът като артист в самотата…”. Инициира международните проекти “Световна история на музиката”, “Световна координация на дипломите в музиката”. Най-новата му награда е от Международната академия на изкуствата в Париж. Основател на “Международно ателие на композиторите”, член на фондация “Франк Калауей” в Австралия, член на борда на Световния библиографски институт в САЩ, кореспондент за България на Световния репертоар за музикознание в САЩ, член на Президиума на ВАК.