facebook

Елизабет Бейтс

Елизабет Бейтс

Удостоена с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ на 18 ноември 1997 г.

Титлата се присъжда за активно сътрудничество с НБУ от самото му създаване и за привличането на лектори по време на международните летни школи по когнитивна наука.

Елизабет Бейтс е професор по когнитивна наука и психология, директор на Центъра за изследване на езика и на Центъра по когнитивно и неврологично развитие към Калифорнийския университет в Сан Диего. Основните ѝ научни интереси са в областта на мозъчната организация за обработка на езика у децата и възрастните, психолингвистиката, езиковото и когнитивното развитие. Световноизвестна с конкурентния си модел на обработка на езика.

Ръководител на два международни изследователски проекта, спечелени от департамент „Когнитивна наука и прихология“ на НБУ, финансирани от американската научна фондация „МакДонел“ (през 1994-1995 г. и през 1996-2000 г.). Член на редколегиите на 17 международни научни списания, автор на около 150 публикации и 9 книги. Ръководител на най-големия крослингвистичен проект, в който участват учени от САЩ, Италия, Германия, Испания, Франция, Русия, Унгария, Китай и България. Почетен доктор на Университета в Париж „Рене Декарт“. Участва в Международния консултативен съвет към департамент „Когнитивна наука и психология“ на НБУ.

На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Елизабет Бейтс  произнася академична лекция „Към преосмислянето на вродеността“.