facebook

Златка Керемедчиева-Мехова (2015 г.)

Златка Керемедчиева-Мехова (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: „Актьорът в киното“

Научен ръководител: проф. Цветана Манева

Департамент: „Театър“