facebook

Виолина Кирякова (2015 г.)

Виолина Кирякова (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: „Типология и семантика на античните и късноантичните амулети от Балканските провинции на Римската империя“

Научен ръководител: доц. д-р Илиян Боянов

Департамент: „Археология“