facebook

Каролина Рибейра (2015 г.)

Каролина Рибейра (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: „Цигулковата школа в Бразилия. Традиции и възможности за развитие“

Научен ръководител: проф. д-р Марио Хосен; доц. д-р Милена Шушулова

Департамент: „Музика“