facebook

Елена Цонева (2015 г.)

Елена Цонева (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: „Пренасянето на мощите на светци и художественият обмен на Балканите през Средновековието“

Научен ръководител: доц. д-р Оксана Минаева

Департамент: „Изкуствознание и история на културата“