facebook

Екатерина Стамболийска-Петрова (2015 г.)

Екатерина Стамболийска-Петрова (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: „Развитие на социалните и икономически отношения на халколитното население въз основа на проучванията на некрополите от култура Хаманджия и култура Варна“

Научен ръководител: проф. Иван Гацов д.н.

Департамент: „Археология“