facebook

Дави Барето (2015 г.)

Дави Барето (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: „Интерпретационни принципи за изграждане на професионален подход при младия виолончелист“

Научен ръководител: проф. Анатоли Кръстев

Департамент: „Музика“