facebook

Веселина Къдрева (2015 г.)

Веселина Къдрева (2015 г.)

 

Тема на дисертационния труд: „Морална преценка и емоции: изследвания с помощта на био-показатели“

 

Научен ръководител: доц. д-р Морис Гринберг

 

Департамент: „Когнитивна наука и психология“