facebook

Тодор Георгиев (2015 г.)

Тодор Георгиев (2015 г.)

 

Тема на дисертационния труд: „Концептуални измерения и проблеми на българската кирилица в съвременния графичен дизайн“

 

Научен ръководител: проф. Екатерина Русинова

 

Департамент: „Изящни изкуства“