facebook

Петър Петров (2015 г.)

Петър Петров (2015 г.)

 

Тема на дисертационния труд: „Реконструкция и обновяване на сгради“

 

Научен ръководител: проф. д-р Пеньо Столаров

 

Департамент: „Архитектура“