facebook

Пенко Иванов (2015 г.)

Пенко Иванов (2015 г.)

 

Тема на дисертационния труд: „Анализ в ИТ проекти (Analytics in IT projects)“

 

Научен ръководител: доц. д-р Петя Асенова; проф. Владимир Златев

 

Департамент: „Информатика“