facebook

Кариерно консултиране

karierno-conlultirane_1050x399_crop_478b24840a

Какво е „Кариерно консултиране“

 

Кариерното развитие представлява натрупване на знания, опит, ценности, нагласи и умения по пътя на професионалното усъвършенстване. Значението на „правилната кариера“ се предопределя от влиянието й върху професионалното самочувствие, желанието за развитие през целия живот и подобряването на качеството на живот.


Кариерното консултиране е насочено към развитието на кариерата и включва оценяване и беседване с цел информиране, съветване и планиране. Необходимостта от подобно консултиране  се обуславя от фактори като  нереалистични очаквания, ниска информираност и агресивно информиране, които са сериозни пречки пред избора на подходяща професия.


Центърът за кариерно развитие и обучителни ресурси на Нов български университет предлага кариерно консултиране за кандидат-студенти, студенти и алумни на университета, които:

  • Искат да разберат повече за себе си;
  • Нуждаят се от насоки в избора на подходяща кариера;
  • Нуждаят се от помощ, за да направят информиран избор за промяна на кариерата;
  • Искат да разберат повече за съставянето на автобиография и мотивационно писмо, за правилното поведение по време на интервю и т.н.

 

 

 

 ТЕСТОВЕ

 

 

Фондация на бизнеса за образованието представи 3 нови теста за кариерно ориентиране. Кариерните инструментите са насочени към 3 целеви групи – кандидат студенти, студенти и родители. Те имат за цел да улеснят вземането на професионални решения, да дадат насоки на родителите как по-ефективно да подкрепят своите деца в процеса на кариерно ориентиране, както и да подпомогнат работата на кариерните консултанти. 

 

Тест на Holland

 

Тест "Моите професионални ценности"

 

Тест "Кариерно консултиране за родители"

 

 

Контакти:
Нов български университет
ул. Монтевидео №21
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
корпус І, офис 101,
тел: 02/ 81 10 131, 02/ 81 10 141
e-mail: career@nbu.bg
facebook: CareerDevelopmentCenterNBU