facebook

БиблиотекаСтруктура

struktura_1050x399_crop_478b24840a

 

Директор


д-р Радостина Тодорова
тел. 02/8110292, в. 11901
имейл: rtodorova@nbu.bg

 

Заместник-директор

 

Мария Стоянова
тел. 02/8110192, в. 11905
имейл: mstoianova@nbu.bg

 

 • Отдел „Развитие на колекции“
 • Началник отдел

   


  Мария Стоянова
  тел. 02/8110192, в. 11905
  имейл: mstoianova@nbu.bg

   

  Библиотекари

   

  Божура Панайотова
  тел. 02/8110295, в. 11907
  имейл: bpanayotova@nbu.bg

   

  Тихомир Асенов
  тел. 02/8110291, в. 11903
  имейл: tasenov@nbu.bg


   

   

 • Отдел „Каталогизация“
 • Началник отдел

   

   

  Ангелина Гимишева
  тел. 02/8110293, в. 11904
  имейл: agimisheva@nbu.bg

   

  Библиотекари

   

  Ваня Делчева
  тел. 02/8110480, в. 11908
  имейл: vdelcheva@nbu.bg

   

  Юлиана Станимирова
  тел. 02/8110294, в. 11906
  имейл: ystanimirova@nbu.bg

   

 • Отдел „Библиотечни и информационни услуги“
 • Началник отдел

   

  Гергана Мартинова
  тел. 02/8110198, в. 1198
  имейл: gmartinova@nbu.bg

   

  Бюро „Заемна служба“, партер

   

  Библиотекари:

  Милкана Любенова
  тел. 02/8110196, в. 1196
  имейл: mliubenova@nbu.bg

   

  Цвета Илиева
  тел. 02/8110196, в. 1196
  имейл: tsilieva@nbu.bg

   

  Бюро „Заемна служба“, І етаж

   

  Библиотекари:

  Александър Хубенов
  тел. 02/8110261, в. 1291
  имейл: ahubenov@nbu.bg

   

  Пенка Караиванова
  тел. 02/8110261, в. 1291
  имейл: pkaraivanova@nbu.bg 

   

  Бюро „Справочно-библиографска информация“

   

  Библиотекари:

  Светлана Иванова
  тел. 02/8110296, в. 1296
  имейл: s_ivanova@nbu.bg

   

  Стефка Захариева
  тел. 02/8110296, в. 1296
  имейл: szaharieva@nbu.bg
   

  Читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“

   

  Библиотекари:

  Васил Димитров
  тел. 02/8110390, в. 1390
  имейл: vdimitrow@nbu.bg

   

  д-р Мая Дечева
  тел. 02/8110298, в. 1298
  имейл: mdecheva@nbu.bg

   

  Специалист-координатор на библиотечни услуги

   

  Моника Андрейчева
  имейл: mandreicheva@nbu.bg

   

   

   

 • Отдел „Технически ресурси и услуги“
 • Специалисти

   

  Ангелина Калайджиева
  имейл: ageorgieva@nbu.bg

   

  Бистра Гечева

  тел. 02/8110197, в. 1197

  имейл: bgecheva@nbu.bg

   

  Георги Младенов
  тел. 02/8110491, в. 11912
  имейл: gmladenov@nbu.bg

   

  Калина Китанова

  тел. 02/8110193, в. 1193

  имейл: kkitanova@nbu.bg

   

   

  Компютърен център: тел. 02/8110194, в. 1194

  Технологичен център: тел. 02/8110193, в. 1193