facebook

БиблиотекаДигитална библиотека

library-01-2020-2_1050x399_crop_478b24840a

 

Колекция „Литература за учебен процес“


Достъп в локалната мрежа | Достъп извън локалната мрежа

 

Електронна колекция за хора с нарушено зрение


Достъп

Колекция „Културно наследство“


Достъп в локалната мрежа | Достъп извън локалната мрежа

Колекция „Вера Мутафчиева“


Достъп в локалната мрежа | Достъп извън локалната мрежа

Колекция „Редки и ценни издания“


Достъп

Колекция „Периодични издания“


Достъп в локалната мрежа | Достъп извън локалната мрежа