facebook

БиблиотекаБази данни с временен достъп

elektronni-resursi-1050x399px_1050x399_crop_478b24840a

 

Информация: бюро „Справочно-библиографска информация“, тел. 02/8110296, в. 1296 или имейл library@nbu.bg.

 

 • Bentham Science
 • Библиотеката на Нов български университет организира временен онлайн достъп до книги и списания на издателство Bentham Science до 31 май 2022 г. Издателството предоставя на академични изследователи и професионалисти най-новата информация в различни области на науката и технологиите.

   

  В момента Bentham Science публикува повече от 130 списания на английски език в електронен и печатен формат в области инженерство, технологии, социални науки, медицина и фармация. Списанията са индексирани в бази данни като: Science Citation Index®, Journal Citation Reports, MEDLINE/Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE и други Някои от заглавията са с висок импакт фактор: Current Neuropharmacology (Impact Factor: 7.36), Current Medicinal Chemistry (Impact Factor: 4.53) и Current Gene Therapy (Impact Factor: 4.39).

   

  В допълнение към широката гама от научни списания Bentham Science има програма за издаване на книги, като към днешна дата, те са повече от 1000 заглавия наръчници, монографии, справочници и учебници на английски език в мултидисциплинарни области или специфични области като природни науки, технологии, медицина, социални и хуманитарни науки.

   

  Важно: при ползване на електронни книги могат да се изтеглят само до 5 глави от книга, от една институция за целия период на временния достъп. Това означава например, че ако днес в университета някой изтегли петте глави „Structure and Function of the Cells of Oral Mucosa“, „Biology of Bone“, „Oral Microbial Flora“, „Mastication“ и „Deglutition“ от справочника „A Handbook of Oral Physiology and Oral Biology“ до 31 май от тази книга ще може само да се чете.

   

  Достъп в локалната мрежа | Достъп извън локалната мрежа

 • IEEE. COVID-19
 • IEEE в подкрепа на своята мисия за „насърчаване на технологични иновации и върхови постижения в полза на човечеството“ предлага повече от 800 документа, свързани с COVID-19, безплатно за неопределен срок от време.

   

  Документите са на английски език и могат да се достъпват чрез платформа IEEE Xplore.

   

  Институтът на инженерите по електротехника и електроника (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) е професионална асоциация за електронно инженерство и електротехника (и свързаните с нея дисциплини) с корпоративен офис в Ню Йорк. Към 2018 г. това е най-голямата асоциация на технически професионалисти в света с повече от 419 000 членове в над 160 страни по света. Неговите цели са образователният и технически напредък в електротехниката и електронното инженерство, телекомуникациите, компютърната техника и сродните дисциплини.

   

  Достъп

 • SIAM. Колекция „Epidemiology“
 • В отговор на избухването на новия коронавирус SARS-CoV-2 и свързаната с него болест COVID-19, Общността за индустриална и приложна математика (Society for Industrial and Applied Mathematics, SIAM) пусна своята колекция „Epidemiology“ за свободно ползване за неопределен срок от време. Колекцията се състои от научни публикации на английски език за епидемиология, пандемии и ваксини. От SIAM се надяват научното съдържание да помогне в навременната борба срещу този глобален проблем. 

   

  SIAM е международна общност от над 14 000 индивидуални членове и почти 500 академични, изследователски, производствени, консултантски, правителствени и военни организации. Създадена е през 1952 г. като организация с нестопанска цел, за да предаде полезни математически знания на нематематици, които да прилагат математическата теория за практическа, индустриална или научна дейност.

   

  Достъп