БиблиотекаБази данни с временен достъп

elektronni-resursi-1050x399px_1050x399_crop_478b24840a

 

Информация: бюро „Справочно-библиографска информация“, тел. 02/8110296, в. 1296 или имейл library@nbu.bg.

 

 • IEEE. COVID-19
 • IEEE в подкрепа на своята мисия за „насърчаване на технологични иновации и върхови постижения в полза на човечеството“ предлага повече от 800 документа, свързани с COVID-19, безплатно за неопределен срок от време.

   

  Документите са на английски език и могат да се достъпват чрез платформа IEEE Xplore.

   

  Институтът на инженерите по електротехника и електроника (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) е професионална асоциация за електронно инженерство и електротехника (и свързаните с нея дисциплини) с корпоративен офис в Ню Йорк. Към 2018 г. това е най-голямата асоциация на технически професионалисти в света с повече от 419 000 членове в над 160 страни по света. Неговите цели са образователният и технически напредък в електротехниката и електронното инженерство, телекомуникациите, компютърната техника и сродните дисциплини.

   

  Достъп

 • JSTOR. Колекция „Archive Journal Collections“
 • До 30. юни 2021 г. Нов български университет има временен достъп до „Archive Journal Collections“ на JSTOR. Общо колекциите съдържат пълнотекстови статии от над 2600 академични списания от хуманитарните, социалните и природните науки. Списанията са на 1200 издатели от 57 държави.

  Към абонамента в JSTOR на Нов български университет, който включва колекции „Art & Sciences“ с номера от I до X са добавени:

   

  Мултидисциплинарни архивни колекции

  • Arts & Sciences XI, 143 заглавия.
  • Arts & Sciences XII, 128 заглавия.
  • Arts & Sciences XIII, 143 заглавия.
  • Arts & Sciences XIV, 147 заглавия.
  • Arts & Sciences XV, 166 заглавия.
  • JSTOR Essential, 684 заглавия. Съдържание в хуманитарните и социалните науки в 45 дисциплини.
  • Life Sciences, 162 заглавия. Осигурява покритие в областта на ботаниката, екологията и орнитологията, заедно с важни заглавия в общата наука, медицина, сестринство, епидемиология и обществено здраве.

  Списък на заглавията

   

  Архивни колекции в определена област

  • Asia, 139 заглавия. Представя списания от и за Азия.
  • Biological Sciences, 135 заглавия. Осигурява покритие в областта на ботаниката и екологията. 100 от заглавията не са включени в други колекции на
  • Business I, 46 заглавия.
  • Business II, 66 заглавия.
  • Business III, 56 заглавия.
  • Business IV, 50 заглавия.
  • Business & Economics, 241 заглавия.
  • Ecology & Botany I, 30 заглавия.
  • Ecology & Botany II, 86 заглавия.
  • Health & General Sciences, 25 заглавия. Включва заглавия от Кралското общество в Лондон, датиращи от 17 век.
  • Hebrew Journals, 52 заглавия. Разработена в сътрудничество с University of Haifa и Националната библиотека на Израел.
  • Iberoamérica, 106 заглавия. Включва всички списания в JSTOR на испански и португалски език.
  • Ireland, 74 заглавия. Материали от и за Ирландия от 1780-те години до наши дни. Създаден с Queen’s University Belfast, финансиран от JISC.
  • Jewish Studies, 56 заглавия. Има заглавия на английски, немски, френски, италиански, холандски и иврит.
  • Language & Literature, 57 заглавия. Включва статии на няколко езика, включително арабски, италиански и немски, колекцията е разработена с Modern Language Association.
  • Mathematics & Statistics, 83 заглавия.
  • Music, 72 заглавия.
  • Religion & Theology, 88 заглавия.

  Списък на заглавията

   

  Достъп в локалната мрежа   |   Достъп извън локалната мрежа

 • JSTOR. Колекция „Artstor Digital Library“
 • До 30. юни 2021 г. Нов български университет има временен достъп до Artstor Digital Library, която предоставя на преподаватели и студенти повече от 3 милиона изображения в широк спектър от теми, организирани приблизително в 300 колекции.

  Изображенията могат да се използват в курсови работи, бакалавърски и магистърски тези, презентации и други нетърговски образователни и научни дейности. Необходимо условие е цитиране на визуалните материали, като стиловете, които предлага цифровата библиотека са APA, MLA и Chicago.

   

  Достъп в локалната мрежа   |   Достъп извън локалната мрежа

 • JSTOR. Колекция „Primary Sources“
 • До 30. юни 2021 г. Нов български университет има временен достъп до „Primary Sources“ на JSTOR. Към „Primary Sources“ се отнасят „Global Plants“, „19th Century British Pamphlets“, „Struggles for Freedom: Southern Africa“ и „World Heritage Sites: Africa“.

   

  „Global Plants“ представлява нарастваща колекция от близо три милиона образци от растителен тип с висока разделителна способност и свързани материали. Състои се от 66 подколекции.

  Списък;

   

  „19th Century British Pamphlets“ съдържа британски памфлети от 19-ти век, съхранявани в университетски библиотеки в Обединеното кралство. През целия 19-ти век памфлетите са важно средство за публичен дебат, обхващащи ключови политически, социални, технологични и екологични проблеми. Дигитализирани са близо 26 000 памфлета от колекции в седем университета в Обединеното кралство.

  Списък;

   

  „Struggles for Freedom: Southern Africa“ включва 190 000 страници от периодични издания, памфлети, местни вестници, документи на ООН, националистически издания, речи, интервюта и изображения. Тази колекция се фокусира върху сложните и разнообразни борби за освобождение в региона с акцент върху Ботсвана, Мозамбик, Намибия, Южна Африка и Зимбабве.
  Списък;

   

  „World Heritage Sites: Africa“ помага в изследвания по антропология, археология, архитектура, история на изкуството, география, история и литература, както и тези, фокусирани върху геоматика, историческо опазване, градоустройство, визуални и пространствени технологии. Това е изчерпателен инструмент за музеи, библиотеки, неправителствени организации и държавни организации, ангажирани в опазването и управлението на обекти на културното наследство.
  Пространствените данни, получени чрез лазерно сканиране, сателитно дистанционно наблюдение, GPS проучване и конвенционално проучване включват: 3D модели и планове на терени, пейзажи, фасадни изгледи на конструкции, географски информационни системи, цифрови и панорамни изображения, видео.

  Контекстуалните данни включват планове, диаграми и карти, доклади за разкопки, снимки и слайдове, ръкописи и книги, непубликувани преди това частни и национални архиви, археологически и етнографски полеви бележки, и други.

  Списък;

   

  Достъп в локалната мрежа   |   Достъп извън локалната мрежа

 • JSTOR. Колекция „Thematic Collections“
 • До 30. юни 2021 г. Нов български университет има временен достъп до „Thematic Collections“ на JSTOR. Към „Thematic Collections“ се отнасят „Lives of Literature“, „Security Studies“ и „Sustainability“.

   

  „Lives of Literature“ е посветена на задълбочено изучаване на писатели и текстове, свързани с основни литературни движения. Колекцията съдържа 107 списания, които са нови за JSTOR. Основните теми са:

  • Средновековни автори и текстове.
  • Модернистични автори.
  • Викториански и готически автори.
  • Литературна теория.

  Списък на заглавията;

   

  „Security Studies“ събира академични и публични изследвания по международни и национални проблеми на сигурността и външнополитически въпроси от глобална гледна точка. Колекцията, когато бъде завършена, ще съдържа 75 нови за JSTOR списания, 10 списания с открит достъп и 20 000 доклада с открит достъп от 100 института.

  Списък на заглавията;

   

  „Sustainability“ включва 115 списания, които са нови за JSTOR и над 5400 доклади с открит достъп от 30 института като Съвета за външни отношения (Council on Foreign Relations), Института за околна среда в Стокхолм (Stockholm Environment Institute), Института за глобални екологични стратегии (Institute for Global Environmental Strategies) и много други. Обхванати са области като стопанска икономика, климатология и атмосферни науки, енергийна политика, екологично инженерство, зелена енергия, опазване на Земята, право, общественото здраве, устойчиви бизнес практики, транспорт и инфраструктура, градоустройство и планиране, и управление на водите.

  Списък на заглавията;

   

  Достъп в локалната мрежа   |   Достъп извън локалната мрежа

 • SIAM. Колекция „Epidemiology“
 • В отговор на избухването на новия коронавирус SARS-CoV-2 и свързаната с него болест COVID-19, Общността за индустриална и приложна математика (Society for Industrial and Applied Mathematics, SIAM) пусна своята колекция „Epidemiology“ за свободно ползване за неопределен срок от време. Колекцията се състои от научни публикации на английски език за епидемиология, пандемии и ваксини. От SIAM се надяват научното съдържание да помогне в навременната борба срещу този глобален проблем. 

   

  SIAM е международна общност от над 14 000 индивидуални членове и почти 500 академични, изследователски, производствени, консултантски, правителствени и военни организации. Създадена е през 1952 г. като организация с нестопанска цел, за да предаде полезни математически знания на нематематици, които да прилагат математическата теория за практическа, индустриална или научна дейност.

   

  Достъп