БиблиотекаИзложби

atanas-slavov-1050x399px_1050x399_crop_478b24840a

 

Изложба „Атанас Славов и пътуването като форма на свобода“

 

 

18 януари 2021 г. – 25 февруари 2021 г.

Библиотека, II етаж

 

Темите свързани с „пътуването“ и „свободата“ намират особено и в немалка степен централно място в творчеството на Атанас Славов. В рамките на своята биография самият писател „обединява“ и двете с бягството си на Запад от социалистическия режим в България през 70-те.  Той наследява бащината си мечта да осъществи околосветско пътуване, на която е посветен и прозаичния му сборник „На Запад и на Запад“, където авторът пише: „Това е книга за едно пътуване. Както всяко начинание е пътуване към някаква цел. И както всяко пътуване, което не ни довежда до това, което сме решили да постигнем, няма никакво значение. Важното е Пътят, а не постигането на целта.“ Утопичната идея за пътешествие на баща му има за своя начална точка родния му град Сливен и посоката, по думите на Славов, е „през Европа, че през Америка, че през Тихия океан, че нататък и нататък пак до Сливен.“. Пътуването се превръща в екзистенциално завръщане към себе си, посредством „интимната топонимия“ на заобикалящия ни свят и отвореността да видиш/да бъдеш пре-създаден от Другия в рисковите траектории на неговата и твоята собствена свобода. Може да се каже, че всичко това е олицетворено и от личната съдба на Атанас Славов, когато след емиграция се завръща отново в родния си Сливен (и дори се кандидатира за негов кмет), където остава до края на живота си.

 

В експозицията от книги от личната библиотека на писателя, дарена на Нов български университет, „маршрутите“ на неговите (авторски и читателски) пътешествия са разделени на две части – родината (Сливен, Бачковският манастир, Родопите, Елена, Жеравна, Котел, Витоша, Самоков... ) и света (Индия, Иран, Хавайските острови, Аляска, Бостън, Вашинтгон, Ню Йорк, Ванкувър, Испания, Париж...). От тях става ясно, че Атанас Славов обича да пътува не само в пространството, но и във времето, защото редица заглавия са посветени на „изчезнали“ в историята, миналото и самите нас светове: „Охрид. Стари пощенски картички“, „Картинки от недалечното минало на Сливен“, „Изгубената Америка“, „Изгубеният Бостън“, „През Персия“, „Плаването на Челинджър“. Перото на писателя нерядко обича да се заселва в подобни „изгубени дестинации“, като по този начин емоционално осмисля съвремието през носталгията по един неопитомен от сивото ни злободневие космос. Или както самият той посочва на финала на едно свое есе посветено на стара София - посоката на пътуването ни през миналото, бъдещето и света е една: „Нататък и нататък, все с лице към вечния кръговрат на слънцето“.

 

Виртуална изложба от снимки, ръкописи и книги на Университетския архив и Библиотеката, съпътстващо събитие на ежегодно провеждащия се Атанас-Славов ден в НБУ 

 

 Плакат

 Библиография