facebook

БиблиотекаЛични библиотеки

contributors_1050x399_crop_478b24840a

 

Колекцията се състои от книги, сборници и списания на видни учени. Дарени са лично от тях или техни наследници на университета. По-голямата част от колекциите са разположени в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“. Сигнатурите започват с първите букви от името на учения.

 

 • Библиотека „Александър Фол“
 • Проф. Александър Фол е български историк-траколог и филолог. Колекцията e дарена в края на 2007 г. В състава ù влизат както издания, в които професорът е автор, редактор и съставител, така и притежавани от него. Тематични области са история на Стария свят, древна история на Европейския Югоизток, индоевропеистика и тракология, история на старогръцката и тракийската култура, средновековна история и историята на Новото време. Сигнатурата започва с АФ. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Анастасия и Чарлз Мозер“
 • Д-р Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер е български общественик, политик и журналист. Проф. д-р Чарлз Мозер е американски славист и българист, литературен историк, преводач и политически активист. Семейната библиотека е дарена през 2021 г. от г-жа Мозер и съдържа литература в областта на историята, политическите и обществени науки, както и част от монографиите и студиите на проф. д-р Чарлз Мозер в областта на българистиката и славистиката. Сигнатурата започва с АМ. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Армин Холвег“
 • Проф. д-р Армин Холвег е немски историк-византинист. Неговите научни изследвания са в областта на история на византийската философия. Колекцията пристига в библиотеката през 2010 г. и съдържа ценни издания в областта на византийската история, култура и изкуство. Сигнатурата започва с АХ. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Атанас Славов“
 • Атанас Славов e български писател и преводач. През по-голямата част от живота си работи в чужбина в радио „Свободна Европа“, „Би Би Си“ Лондон, „Гласът на Америка“. В САЩ създава издателство, с което привлича много от пишещите български емигранти. След 1989 г. той се завръща в България. Дарява своя архив и библиотека на НБУ. Колекцията има богато тематично разнообразие. Изключително ценни са издания от началото на XX в. на английски език и книгите с автографи. Сигнатурата започва с АС. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Боян Ничев“
 • Проф. Боян Ничев e български литературовед, литературен критик и историк. Научните му приноси са в широкото поле на литературната българистика, славистика и балканистика. Колекцията постъпва през 2010 г. и обхваща книги в областта на литературознанието на различни езици. Сигнатурата започва с БН. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Вера Мутафчиева“
 • Акад. Вера Мутафчиева e историк, специалист по османистика. Публикува художествена литература. Книгите ù са преведени на редица чужди езици и е удостоена с много български и международни награди. Част от личната ù библиотека е дарена на НБУ през 2008 г. Изданията, които събира през годините, отразяват нейните научни интереси. Сигнатурата започва с ВМ. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Георги Михаилов“
 • Проф. Георги Михайлов има разностранна научна дейност като най-голям дял заема старогръцката епиграфика. В тази област създава фундаментални научни трудове, с които печели международен авторитет и редица награди. Колекцията постъпва през 2001 г. и обхваща книги в областта на историята, археологията и културното наследство. Сигнатурата започва с ГМ. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Георги Текев“
 • Колекцията от библиофилски издания на доктор Георги Текев (1902-1992) е дарена на Нов български университет през 2019 г. от неговите наследници. Д-р Георги Текев е първият завеждащ зъболекарски кабинет в Ямболската болница (1948),  до 1965 г. завежда Рентгенов кабинет в Стоматологична поликлиника. Сигнатурата започва с Г.Т. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Иван Дуриданов“
 • Акад. Иван Дуриданов (1920–2005) е професор по общо, сравнително и индоевропейско езикознание, последният от поредицата неограматици. Изключително продуктивен, той оставя 8 монографии и над 500 статии в различни области на езикознанието. Особена научна стойност имат изследванията му по сравнителна ономастика, етимология и палеобалкански езици (тракийски, дакийски, пеонски). Дългогодишен главен редактор е на списание „Linguistique Balkanique“. Канен е да чете лекции по славистика и индоевропеистика в университетите в Uppsala, Lund, Hamburg, Bonn, Köln, Saarbrucken, Salzburg. Сигнатурата започва с ИД. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Иванка Апостолова“
 • Проф. Иванка Апостолова, д. н. е учен, преподавател и изследовател в областта на философията. В периода 1995-2002 г. е Ректор на НБУ. В нейна чест читалнята на библиотеката носи името ù. Личната библиотека на проф. Апостолова е дарена на НБУ от нейните брат и сестра през 2007 г. Богатата колекция включва литература с разнообразна тематика в областта на физиката, биофизиката, компютърните науки, технологиите и редица художествени произведения. Сигнатурата започва с ИА. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Магдалина Станчева“
 • Проф. Магдалина Станчева е археолог, дългогодишен уредник на Музея на София. В публичното пространство е известна като „главния археолог на София“ и „пазителката на тайните на София“. Извоюва прозвището си със спасяване на ротондата и църквата „Света Петка Самарджийска“. Лично тя дарява цялата си библиотека на НБУ през 1997 г. Книгите и многобройните сборници от световни конгреси и конференции са в областта на археологията и културното наследство. Сигнатурата започва с МС. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Питър Блек“
 • Проф. Питър Блек е антрополог. Преподава в университета „Джордж Мейсън“ в САЩ. Той е специалист по Океания и публикува множество статии за религията, етно-психологията и култура на народите от този регион. Лично той дарява на НБУ цялата си научна сбирка в областта на антропологията през 2006 г. Сигнатурата започва с ПБ. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Пламен Цветков”
 • Проф. Пламен Цветков, д.н. е историк с огромно научно наследство, преподавател в НБУ от първите години на създаването на университета. Интересите му са насочени към политическата и дипломатическата история на България, Балканите, Европа и света през ХХ век, както и към ранната история на българите и по-точно към проблема за тяхното потекло. Автор е на повече от 20 монографии, книги и брошури, над 80 научни студии и статии, над 350 публицистични материала. Дарението на личната му библиотека е направено през 2016 г. и съдържа литература от няколко области като история, политология и филология. Сигнатурата започва с ПЦ. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Ричард Шнайдер“
 • Проф. Ричард Шнайдер е известен американски литературовед, автор на многобройни изследвания на историята на американската литература и изобразително изкуство. През 2006 г. е гост-лектор по програма Фулбрайт в НБУ, а в 2009 г. дарява част от личната си библиотека в областта на литературознанието и изкуствознанието. Сигнатурата започва с РШ. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.

 • Библиотека „Цеко Торбов“
 • Проф. Цеко Торбов е правист и философ. Известен е с преводите на И. Кант, които прави съвместно със своята съпруга. Основоположник е на българската правна философия. Част от личната му библиотека е дарена през 2008 г. от съпругата му. Преобладават издания на български и немски език в областта на правото, историята и философията. Сигнатурата започва с ЦТ. Преглед на изданията от колекцията в библиотечния каталог.