facebook

БиблиотекаПравила

pravila_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотеката на НБУ се ползва от курсисти, студенти, докторанти, преподаватели и служители на университета, както и от външни потребители. Необходима е регистрация, за да бъде издадена читателска карта. 


Правила за членство

 

Регистриране в библиотеката и издаване на читателска карта става при следните условия:

 

  • Студенти, докторанти, преподаватели и служители на НБУ представят документ за самоличност.
  • Студентите, успешно дипломирали се в НБУ, могат да ползват Библиотеката безплатно и безсрочно, без право да заемат библиотечни документи за дома.
  • Курсистите и външните потребители представят документ за самоличност и заплащат такса за издаване на читателска карта.

 

Правила за заемане

 

Колекции  Преподаватели Студенти**, докторанти, служители Студенти** по програма "Еразъм" Ученици (външни потребители)
брой документи срок на ползване брой документи срок на ползване брой документи срок на ползване брой документи срок на ползване
Екземпляр за дома (зелен етикет) 10 1 месец 8 1 месец 3 1 месец - -
Единствен/последен екземпляр (червен етикет)* 1 20 дни 1 3 дни 1 3 дни - -
Лични библиотеки (червен етикет) 1 20 дни 1 3 дни 1 3 дни - -
Доктор Хонорис Кауза (син етикет) 1 20 дни 1 3 дни 1 3 дни - -
Художествена литература 2 1 месец 2 1 месец 1 20 дни - -
Нотни издания 1 1 месец 1 1 месец 1 1 месец - -
Материали към курсове 1 3 дни 1 3 дни 1 3 дни - -
Аудиовизуални документи 5 1 месец 5 1 месец 3 1 месец - -
Периодични издания 5 3 дни 1 3 дни  -  - - -
Библиотека за ученика 2 1 месец 2 1 месец - - 3 10 месеца

 
* Забележка: Екземплярите от тази колекция могат да се заемат за дома, с изключение на месеците: декември и януари, май и юни.

** Забележка: Студенти с установени специални образователни потребности (СОП) ползват библиотечни документи от всички изброени тук колекции за 2 месеца.

Прикачени файлове