facebook

БиблиотекаСтатистика

statistika_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотеката през 2020 г. в цифри

 

Читатели

 

Регистрирани читатели 8 764
Физически посещения 89 192
Виртуални посещения 130 945
Заети библиотечни документи 106 913
Използвани електронни единици 534 552

 

 Библиотечни колекции

 

Библиотечни документи 161 109
Придобити документи през последната година 3 267
Придобити документи през последните 5 години 26 773
Абонирани периодични издания 230
Електронни книги 240 680
Бази данни по модули 64

 

Библиотечен комплекс

 

Разгърната застроена площ, в кв. м. 1 456
Общ брой читателски места 215
Брой компютъризирани читателски места 56
Работни часове през седмицата 82
Брой на служителите 23