facebook

БиблиотекаСтатистика

statistika_1050x399_crop_478b24840a

Библиотеката в цифри

 

Читатели 2021 г. 2022 г.
Регистрирани читатели 8321 9506
Физически посещения 68981 114105
Виртуални посещения 114198 94945
Заети библиотечни документи 93323 96327
Използвани електронни единици 645436 645644

 

Библиотечни колекции 2021 г. 2022 г.
Библиотечни документи 164347 166662
Придобити документи през последната година 3346 2422
Придобити документи през последните 5 години 24076 20693
Абонирани периодични издания 205 185
Електронни книги 228955 243968
Бази данни (по модули) 69 69

 

Библиотечен комплекс 2021 г. 2022 г.
Разгърната застроена площ, в кв. м. 1456 1416,1
Общ брой читателски места 215 215
Брой компютъризирани читателски места 56 51
Работни часове през седмицата 58,5 63,5
Брой на служителите 18 18