facebook

БиблиотекаДруги електронни ресурси

drugi-elektronni-resursi_1050x399_crop_478b24840a

 

Свободни електронни ресурси

 

БГ Наука

БГ Наука поддържа подкаст „Слушай наука“. В него учени и специалисти разказват за себе си и своята научна и/или образователна работа. По брой създадени епизоди е на едно от водещите места у нас. За слушане могат да се използват приложения Google Podcasts, iTunes, CastBox или да се направи абонамент в YouTube канала на сп. Българска наука.

 

Българска литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Платформа „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“ събира, систематизира и съхранява в дигитален вид културното наследство на 13 български литературни класици: Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова и Димитър Димов, както и богата колекция на ромската култура през XX век. Съдържа електронни копия на ръкописи, книги и статии от периодични издания.
Тя е резултат от дейността на Института за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека.

 

Български визуален архив

Целта на архива е да съхрани и направи достъпно визуалното културно наследство на България чрез фотографски и видео материали. Екипът разказва за традициите, обичаите, начинът на живот, хората, архитектурата и историята на България през изминалия век. Началото е поставено с фотографии на Imaginary Archive. Снимките са описани и датирани, могат да бъдат изтегляни и ползвани безплатно под лиценза на Creative Commons 3.0.
Създатели на Български визуален архив са Тихомир Стоянов и Йохана Траянова. Изграждането на платформата е финансирано с подкрепата на Софийска община, дирекция „Култура”, направление „Активни публики”.


Български портал за отворена наука

Осигурява лесен и бърз достъп до научна информация и резултати от научни изследвания, финансирани с публични средства, включително до ресурси на институционални хранилища с отворен достъп в Република България.

 

Електронна библиотека по архивистика и документалистика „Акад. Иван Дуйчев“

Електронната библиотека съдържа статии, студии, монографии и справочни издания, свързани с архивистика и документалистика. Обособени са раздели: „Архивология“, „Архивни справочници“, „Университетски четения по архивистика“, „Специални дисциплини“, „Философия на историята“, „Българска история“, „Световна история“, „Документални издания“, „Учебни пособия“, „Софтуерни приложения“. Авторите на публикациите са разделени на български и чуждестранни, като могат да се прелистват и да се осъществи търсене.
Базата от данни е идея, инициатива и дело на проф. д-р Андриана Нейкова, научен ръководител; Давид Нинов, организатор, координатор и оформител на електронните публикации; Васил Нинов, уебдизайнер; полк. о. з. Илия Дейков, сътрудник.

 

Българска литературна критика

Представя 20 български литературни критици и историци на XX век: Александър Балабанов, Петко Росен, Боян Пенев, Спиридон Казанджиев, Иван Мешеков, Цветан Минков, Константин Гълъбов, Васил Пундев, Малчо Николов, Георги Цанев, Д. Б. Митов, Тодор Боров, Георги Константинов, Ефрем Каранфилов, Стоян Каролев, Минко Николов, Тончо Жечев, Боян Ничев, Кръстьо Куюмджиев, Здравко Петров. В профилите на всеки от тях са включени дигитализирани авторски текстове и архивни документи, както и изследвания върху живота и делото им. Повече за дигиталната библиотека може да се научи от статията на Александра Антонова, ръководител на проекта и доцент по нова и съвременна българска литература в секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература при БАН, публикувана в LiterNet.

 

Здраве. Наука. Иновации

Българско национално радио реализира поредица подкасти на тема „Здраве. Наука. Иновации“, посветени на откритията в медицината, които ще подобрят живота на пациентите през следващите 5 години. Осъществяват се с финансовата подкрепа на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България. Водещата, Гергана Хрисчева, кани специалисти, експерти и учени, които разказват какви за постиженията и резултатите в различните области.

 

КиберЛенинка

КиберЛенинка, изписвана и CyberLeninka, е научна електронна библиотека с открит достъп. Съдържа 2 325 752 статии от различни научни списания, включително тези, препоръчани от Висшата атестационна комисия на Руската федерация, класифицирани с помощта на Държавния рубрикатор на научната и техническа информация (SRSTI). Предметните области са свързани с хуманитарни, социални, естествени и точни науки, техника и технологии.
Проектът CyberLeninka предоставя каталог (https://cyberleninka.ru/journal) на научни периодични издания, който съдържа пълна информация за научните списания в електронен вид, включително техните описания и всички публикувани издания (по години) със съдържание, теми на научните статии и пълните им текстове. Статиите са предимно на руски, но се срещат и такива на други езици.
Достъпни са и списания, включени в Scopus и Web of science.

 

Речник на българската литература след Освобождението

Дигиталният Речник на българската литература след Освобождението се разработва от Института за литература при БАН. Съдържа статии за поети, белетристи, драматурзи, критици и изследователи на българската литература след Освобождението, статии за литературни направления, кръгове и периодични издания, снимки, факсимилета, ръкописни образци и документи. В рубрика „Гласове на български писатели“ са подбрани ценни записи. В персоналиите са описани публикациите от и за дадения автор. Предложена е Литературна карта на България.

 

Сердика

Дигитална платформа „Сердика“ на Столична библиотека съдържа копия на книги, периодични издания, статии, картини, аудиозаписи, документални изложби, картички, снимки, филми и документи, свързани с историята и развитието на София. В раздел „Книги“ са включени редки и ценни издания, сред тях „История болгар” на Константин Иречек от 1878 г. „История блъгарска” на Гаврил Кръстевич от 1869 г., „Народне песме македонски бугара” на Стефан Веркович от 1860 г. В „Периодика“ може да се чете сп. „София“ (1953-1991), в. „Българска илюстрация“ (1880-1882) , сп. „Звездица“ (1892-1914), сп. „Просвета“ (1897-1898), сп. „Младежки червен кръст“ (1922-1938) и редица други. Може да се търси по автор, заглавие, година на публикуване, издателство, по ключови думи и други.

 

Academy of Fine Arts Vienna

Academy of Fine Arts Vienna предлага 13 книги с открит достъп в областта на изкуството и културата чрез репозиториум. Изданията са на английски език.
Академията е създадена през 1692 г. Има университетски статут от 1998 г., но запазва първоначалното си име. В момента това е единственият австрийски университет, който няма думата „университет“ в името си. Популярен е в обществото с това, че два пъти отхвърля Адолф Хитлер (през 1907 и 1908 г.), поради неговата „непригодност за рисуване“.

 

Access2Markets

Така се нарича порталът на ЕС за търговска информация за всички страни в ЕС и за пазарите на още 120 държави. Access2Markets дава информация за мита, данъци, правила и изисквания към продукти, често срещани пречки пред търговците и статистика. Предложени са ръководства, които описват целия процес на внос-износ на стоки и услуги стъпка по стъпка.
Порталът е създаден от Главна дирекция „Търговия“ на Европейската комисия (ЕК).

 

ANU Press

ANU Press е първото университетско издателство с отворен достъп в Австралия. Стартират през 2004 г. Изданията са рецензирани и са в широк спектър от теми: Азия и Тихоокеанския регион, австралийска политика, хуманитарни науки, изкуства, местни изследвания. Към днешна дата ANU Press има над 800 свободно достъпни публикации. Езикът е английски.

 

Archaeopress

Издателство „Archaeopress“ е създадено през 1997 г. и е базирано в Оксфорд. То е специализирано в публикуването на широк кръг от научни издания, като монографии, сборници от конференции, каталози с археологически материали, доклади за разкопки и списания в областта на археологията. Издателството поддържа „Open Access Platform“ с пълнотекстови издания в .PDF формат. Те могат да бъдат изтегляни свободно, като издателството напомня да не се пропуска пълното и точно цитиране на заглавията. Уебсайтът е оптимизиран за ползване със следните браузъри Chrome и Firefox.

 

arXiv

arXiv е хранилище с открит достъп. Съдържа 1 788 796 научни статии в областите математика, физика, астрономия, електротехника, компютърни науки, биология, статистика, математически финанси и икономика на английски език. Научните статии се архивират самостоятелно от авторите в хранилището преди публикуването им в рецензирани издания. Материалите в архива не са рецензирани от arXiv.
Архивът е основан от Пол Гинспарг (Paul Ginsparg) през 1991 г. и се поддържа и управлява от Университета Корнел (Cornell University). Появата на arXiv е един от факторите, довели до настоящото движение в научното публикуване, известно като открит достъп.

 

Bentham Open Access

Свободни списания и издания на Bentham Science Publishers.

 

Berghahn Books

Над 40 книги в областта на социалните, хуманитарните науки и киното, предлага издателство „Berghahn Books“. Заглавията са с отворен достъп и с възможност за директно изтегляне в PDF или ePUB формат от уебсайта.

 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) предлага периодични издания и книги в областта на хуманитарните и социални науки от и за Централна и Източна Европа. Библиотеката на НБУ предоставя лицензиран пълнотекстов достъп до колекцията от периодични издания на територията на университета. В базата данни са включени много електронни книги на различни езици с открит достъп (Open Access). За да ги четете е необходимо да направите персонален профил.
Студенти и преподаватели на Нов български университет могат да ползват колекцията от периодични издания и изданията с открит достъп на CEEOL в университета https://www.ceeol.com/, без значение дали се намират в библиотеката или аудиториите и без да е необходима регистрация. При необходимост може да се заяви на library@nbu.bg.

 

CORE

Създателите на CORE твърдят, че са най-големият агрегатор на документи с открит достъп в света. В момента CORE предоставя възможност да се търси сред 209 404 942 документа от институционални, предметни и предпечатни хранилища, както и златни и хибридни списания с отворен достъп. Доставчиците на данни в CORE са 13 796 от 147 държави. Системата се използва от всяка страна по света.

 

DART-Europe
Открит достъп до дисертации от университети в 28 европейски страни.

 

DOAB

База данни Directory of Open Access Books (DOAB) представя рецензирани научни монографии с открит достъп от академични издатели. DOAB съдържа метаданните на електронните книги и предоставя връзки към пълния текст. Колекцията обхваща всички области от знанието, но се фокусира по-специално върху хуманитарните и социалните науки. По-голямата част от изданията са на английски, но има и такива на немски, френски, италиански, испански, португалски и други.
Към момента в базата са описани 32 087 монографии от 407 издателя.
DOAB е съвместна услуга на OAPEN, OpenEdition, CNRS и Aix-Marseille Université.


DOAJ

Directory of Open Access Journals - порталът предлага връзки към свободно достъпни електронни и високо оценени репозиториуми от цял свят.


DSpace

Електронен архив на Институт по математика и информатика към БАН.

 

E-Books Directory

E-Books Directory mредставлява нарастващ списък с връзки към 10849 свободно достъпни електронни книги, документи и бележки от лекции. Изданията са научни, научно-популярни и художествена литература. Сайтът може да се ползва от мобилни устройства с малки размери на екрана. Документите са разпределени в 709 категории. Езикът е английски. 

 

ETC Press

Издателство ETC Press на университета Carnegie Mellon University публикува книги  в областта на медиите, технологиите, игрите и образованието. Целият им електронен каталог е отворен за свободно ползване и достъпен за изтегляне във формат .pdf. Издателството е основано през 2005 г. под ръководството на д-р Дрю Дейвидсън, директор на Carnegie Mellon University’s Entertainment Technology Center.


EUR-Lex

Право на Европейския съюз.

 

Guggenheim Museum

Музеят предлага повече от 200 каталога на изложби, които могат да се изтеглят безплатно от дигиталния му архив. Заглавията датират от 1936 г. – повече от 20 години преди музеят да се премести в емблематичния си дом, проектиран от Франк Лойд Райт през 1959 г., и представят най-големите имена в съвременно изкуство: Винсент Ван Гог, Пабло Пикасо, Василий Кандински, Густав Климт и мн. др. В системата може да се провежда търсене по име на художник, година, художествен стил или движение. Материалите могат да бъдат четени онлайн или изтегляни в няколко формата, включително Kindle и PDF файлове.

 

Hindаwi

Издателска корпорация Hindawi (Hindawi Publishing Corporation) публикува научна, техническа и медицинска литература или 230 рецензирани научни списания и научни монографии с открит достъп. 71 или 30% от списанията са индексирани в Science Citation Index Expanded (по-голямата версия на Science Citation Index на Clarivate Analytics), който обхваща над 8 500 значими списания в 150 дисциплини от 1900 г. до момента. 107 или 46% от списания са индексирани в The Emerging Sources Citation Index (ESCI) създаден в 2015 г. от Thomson Reuters и сега на Clarivate Analytics. Индексът включва рецензирани публикации от регионално значение и в нововъзникващи научни области. Списанията в ESCI не са включени в Journal Citation Reports, поради което не получават импакт фактор, въпреки това те допринасят при изчисляването на факторите на въздействие на други списания.
Издателството е основано през 1997 г. в Кайро, а от 2007 г. всички списания на Hindawi са с отворен достъп и се публикуват под лиценз Creative Commons Attribution (CC-BY). Тематичните области са биология, физика, математика, информатика, образование, медицина, социални и инженерни науки. Езикът е английски.

 

IEEE Xplore

База данни IEEE Xplore предлага достъп до над 5 милиона статии от списания, доклади от конференции, електронни книги, технически стандарти и свързани материали по компютърни науки, електротехника, електроника, телекомуникации и сродни области. Съдържа публикации на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) и издатели партньори.
Достъпът до пълнотекстови документи изисква индивидуален или институционален абонамент.
В базата данни са включени документи с открит достъп. Проведете търсене и в помощното меню отляво изберете „Open Access Only“.

 

Indiana University

Издателството на Indiana University предлага списък на повече от 50 списания  с открит достъп. Изданията са в областта на фолклора, образованието, науки за Земята, антропология и други. Езикът е предимно английски.

 

International Music Score Library Project-EU

International Music Score Library Project- EU (IMSLP-EU) е онлайн библиотека, предоставяща хиляди музикални партитури и записи, които са публично достояние в Европа и в други страни със сходни разпоредби за авторското право. IMSLP-EU сървърите се намират в страни, където защитата на авторските права изтича след 70 години от смъртта на автора, а така наречените издания „urtext“ са защитени за 25 години от публикуването или по-малко.

 

Internet Archive

Internet Archive предлага достъп до 4 867 886 книги. Някои от тях могат да се четат и изтеглят свободно. Други могат да бъдат заети и прочетени чрез онлайн четец на книги, предоставен от системата (необходима е регистрация). Изданията са научни, научно-популярни и художествена литература. Архивът си сътрудничи и изгражда цифрови колекции с над 1100 библиотечни институции и други доставчици на съдържание. Значителен принос имат партньори от Северна Америка, Европа и Азия. Книгите са на повече от 184 езика, като има и такива на български език.

 

Lever Press

„Lever Press“  е научно издателство, подкрепено от 50 институции, които развиват уникалния образователен подход „Liberal Arts”, популярен най-вече в Америка. На своята страница те предлагат 10 книги с открит достъп в областта на историята, образованието, литературата и музиката. Изданията са на английски език.

 

Liverpool University Press

Liverpool University Press публикува книги с открит достъп от 2010 г. (като част от OAPEN-UK с Jisc). На страницата на издателя в момента са достъпни за свободно ползване 56 електронни книги на английски език в различни области от знанието. 

 

Manchester University Press

Издателството на Manchester University предлага открит достъп до близо 200 книги и 3 списания „James Baldwin Review“, „Human Remains and Violence: An Interdisciplinary Journal“ и „The Journal of Humanitarian Affairs“. Книгите са в области антропология, археология, история, изкуство, архитектура, икономика, литературознание, театър, политика, религия, философия и социология. Изданията са на английски език. Могат да се изтеглят в .pdf формат.

 

Monash University Publishing

Над 60 заглавия на открит достъп на английски език. Голяма част от изданията са посветени на Австралия и нейната история, а други изследват медиите, образованието, градоустройството.

 

Northwestern University Press

Онлайн платформа Northwestern Open осигурява открит достъп до заглавия на английски език, публикувани от Northwestern University Press. С подкрепата на програма „Humanities Open Book Program“, фонд National Endowment for the Humanities и фондация „Andrew W. Mellon“ университетът предоставя за свободно четене дигитализирани важни трудове в областта на философията, литературната критика и изследвания за Африка.

 

Ohio State University Press

Издателството предлага над сто научни книги с открит достъп, обхващащи предимно литературна история и критика. Изданията са на английски език и са организирани по начин, който позволява изтегляне на отделните глави в .pdf формат.

 

Open Arts Archive

Open Arts Archive e проект на The Open University в сътрудничество с над 20 художествени институции от Великобритания и Европа и утвърждава ангажимента на университета за осигуряване на отворен достъп в областта на изкуствата.
Архивът предоставя безценни ресурси за студенти, преподаватели, изследователи и творци. В него могат да бъдат открити художествени, културни и образователни ресурси, включително беседи, семинари, подкасти и интервюта с художници, беседи на куратори и изложби, филми с отворен достъп, дневници и дори безплатни курсове по история на изкуството!


OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories

Порталът предлага връзки към свободно достъпни и високо оценени репозиториуми от цял свят. В тях са включени дипломни работи, дисертации, книги, статии, материали от конференции, непубликувани документи и др.

 

Punctum Books

Целият каталог от издания на Punctum Books е с открит достъп. Публикуват в областта на хуманитарните и социални науки, изобразителното изкуство и дизайна.  Акцентират върху иновативната форма. Голяма част от книгите са с дължина на текста между статия и монография.

 

Purdue University Press

Открит достъп до 52 книги на английски език в предметни области: бизнес, технологии, здравеопазване, ветеринарни науки и други избрани дисциплини в хуманитарните науки чрез репозиториума Purdue e-Pubs.

 

Questia

Библиотеката на Questia предлага 5452 книги на свободен достъп към днешна дата. Сред тях има както научна литература, така и художествена. Ще намерите автори като Зигмунд Фройд, Фредерик Дъглас, Чарлз Дикенс, Едгар Алън По, Марк Твен, Уилям Шекспир и други.

 

RePEc
Научни изследвания в областта на икономиката и свързаните с нея науки.

 

Social Science Open Access Repository

Институтът за социални науки GESIS Лайбниц събира и архивира литература, предоставя я свободно в съответствие с Берлинската декларация за отворен достъп до научни знания чрез Social Science Open Access Repository. В момента съдържа 59783 пълнотекстови документа на немски и английски език в своето научно направление.
Проектът се финансира от German Research Foundation (DFG).

 

SpringerOpen

SpringerOpen предлага над 200 рецензирани списания и 1238 книги с напълно отворен достъп във всички области на науката. Езикът при книгите е английски и немски, а при списанията английски, немски и датски. Могат да се ползват чрез платформа Springer Link като е избрана опцията Include Preview-Only content. Целият пакет на SpringerOpen съдържа общо 1 258 264 свободно достъпни документа, като между тях има сборници от конференции, видеа, глави от книги и други.

 

Sydney Open Library

Издателството на Sydney University предлага 48 научни монографии и учебници на английски език с открит достъп чрез Sydney Open Library. Темите обхващат хуманитарните и социалните науки.
В меню „Преглед“ изданията са подредени в обратен хронологичен ред по дата на публикуване. Можете да прочетете книга онлайн, като изберете бутона „Read online“ или да отидете на отделни глави чрез връзките в съдържанието под резюмето на книгата. Можете също да изтеглите цялата книга, ако предпочитате да четете офлайн.

 

University of London

Издателството на University of London публикува редица монографии с отворен достъп в различни теми от хуманитарните науки. То добавя към съществуващата си програма за публикуване с открит достъп нови заглавия в отговор на създалата се ситуация с COVID-19. Изданията са на английски език и са свободни за ползване в .pdf формат.

 

University of Michigan Press

Университетът в Мичиган е сред водещите в САЩ в публикуването на електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Други по-широко застъпени области в неговата издателска продукция са изпълнителските изкуства, класическите изследвания, политологията, както и изследвания посветени на САЩ, Азия и Африка. 226 заглавия издателството предлага в секцията „Open Access“. Тези книги могат да се изтеглят като цял PDF файл.

 

 

Търсещи машини


BASE

Мултидисциплинарна търсеща машина за академични ресурси.


Google Book Search

Търсеща машина за книги и за книжарниците или библиотеките в които се намират.

 

Google Scholar

Търсеща машина за академични уеб-ресурси, анотации на книги и пълнотекстови статии от научни списания.

 

Библиотечни каталози


НАБИС

Национална академична библиотечно-информационна система.

Повече информация

 

Регина

Регина е обединен каталог на книгите на Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив, Столична библиотека, Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново и  Регионални библиотеки „Сава Доброплодни“,  гр. Сливен и „П. К. Яворов“, гр. Бургас.

 

Worldcat

Предоставя библиографска информация за документи на различни езици и най-близката библиотека, в която могат да бъдат открити.

 

Библиографии

 

Икономически реформи на прехода

Реформиране на публичната администрация

 

Библиографиите са препоръчани от Център за анализи и управление на рискове