facebook

БиблиотекаНарушен слух

cover-video-959x399px-new_959x399_pad_478b24840a

Пътеводител за ползване на библиотеката от потребители с увреден слух

Пътеводителят е разработен от екип на Библиотеката на НБУ с консултант д-р Славина Лозанова, хоноруван преподавател към департамент „Здравеопазване и социална работа“, в рамките на проект „Развитие на информационната компетентност на студенти със специални образователни потребности“, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ. Видеозаписът е реализиран с участието на студентите Росица Караджова и Василен Грозев, и осъществен от Петър Петров, технически сътрудник в „Университетски филмов център“ на НБУ.