facebook

БиблиотекаМиналото бъдеще на проф. Александър Фол

Миналото бъдеще на проф. Александър Фол

Изложба „Миналото бъдеще на проф. Александър Фол”

1-30 октомври 2018 г.

Библиотека, I етаж

 Плакат

 Резюме