БиблиотекаСтатистика

statistika_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотеката през 2015 г. в цифри

 

Читатели

 

Регистрирани читатели 11 504
Физически посещения в библиотеката 144 561
Заети традиционни библиотечни документи 66 687
Използвани електронни документи 414 417
Посещения на блога 23 549

 

 Библиотечни колекции

 

Библиотечни документи 135 017
Придобити документи през последната година 4 845
Придобити документи през последните 5 години 26 920
Абонирани периодични издания 285
Електронни книги 131 460
Бази данни 39

 

Библиотечен комплекс

 

Разгърната застроена площ, в кв. м. 2 060
Общ брой читателски места 262
Брой компютъризирани читателски места 97
Работни часове през седмицата 82
Брой на служителите 29