Комисии към Настоятелството (състави)

Комисии към Настоятелството на НБУ, утвърдени от 07.11.2018 г.

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

Председател:

 

проф. Антони Славински

Председател на Настоятелството на НБУ

Членове:

 

 

Членовете на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ

 

Членовете на Ректорския съвет

 

Членове ad hoc, в зависимост от темата на заседанието

 

 

 

Секретар:

 

Ваня Шикова, секретар на Настоятелството на НБУ

 

 

  1. КОМИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

 

Председател:

 

проф. д-р Пламен Бочков

Ректор на НБУ

Членове:

 

доц. д-р Георги Арнаудов

заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност

гл. ас. д-р Владимир Димитров

и.д. заместник-ректор по учебната дейност

гл. ас. д-р Стоян Боев

и.д. декан на Факултет за базово образование

доц. д-р Екатерина Тодорова

декан на Бакалавърски факултет

доц. д-р Ясен Захариев

декан на Магистърски факултет

доц. д-р Венцислав Джамбазов

декан на Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение

д-р Георги Текев 

член на  Настоятелството и изпълнителен директор на НБУ  

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

зам.-ректор по качеството и акредитацията

 

Секретар:

 

Росица Стоименова, специалист – конкурси за редовни преподаватели

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО НАРЕДБИТЕ

 

Председател:

 

проф. д-р Пламен Бочков

Ректор на НБУ

Членове:

 

доц. д-р Екатерина Тодорова

декан на Бакалавърски факултет

д-р Георги Текев

член на  Настоятелството и изпълнителен директор на НБУ  

 

Секретар:

 

Румяна Каменова, главен юрисконсулт на НБУ

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО

 

Председател:

 

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

заместник-ректор по качеството и акредитацията, преподавател „Администрация и управление“, ФБО

Зам.-председател:

 

гл. ас. д-р Владимир Димитров 

и.д. заместник-ректор по учебната дейност,
преподавател „Теория на изкуството“, БФ 

Членове:  

доц. д-р Георги Арнаудов 

 


заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност, преподавател „Музикално изкуство“, БФ

проф. д-р Христо Тодоров

 

член на Настоятелството на НБУ, преподавател „Социални и хуманитарни науки“, БФ


гл. ас. д-р Марияна Райкова

преподавател „Информатика и компютърни науки“, ФБО

доц. д-р Илиян Боянов

преподавател „История и археология“, БФ

ас. д-р Иво Попиванов

преподавател „Психология“, ФБО

доц. д-р Надежда Димова     
преподавател „Икономика“, БФ
доц. д-р Галина Сачанска
преподавател „Биологически науки“, ФДЕПО

доц. Петя Александрова, д.н.

преподавател „Театрално и филмово изкуство“, БФ 

доц. д-р Ралица Мирчева


преподавател „Изобразително изкуство“, ФБО

 

Секретар:

Дона Астакова, специалист в Център за качество и оценяване

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

Председател: 

 

доц. д-р Васил Гарнизов

член на Настоятелството на НБУ

Членове:

 

проф. д-р Пламен Бочков

Ректор на НБУ

д-р Георги Текев

член на  Настоятелството и Изпълнителен директор на НБУ

 

Секретар:

Росена Томова, специалист в бюро „Проекти“

 

 

  1. ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

 

Председател:

 

проф. д-р Веселин Методиев

член на Настоятелството на НБУ, преподавател ФБО

Членове:

 

проф. д-р Христо Тодоров

член на Настоятелството на НБУ, преподавател „Социални и хуманитарни науки“, БФ

доц. д-р Лилия Гурова

преподавател МФ

Надя Терзиева

член на Настоятелството на НБУ и

Директор на Център за книгата на НБУ

 

Секретар:

 

гл. ас. д-р Владимир Маринов, преподавател БФ

 

 

  1. НАУЧЕН КОМИТЕТ В НБУ

 

 Председател:

 

проф. д-р Веселин Методиев

член на Настоятелството на НБУ, преподавател ФБО

Членове:

 

доц. д-р Васил Гарнизов

член на Настоятелството на НБУ, преподавател ФБО

проф. д-р Христо Тодоров

член на Настоятелството на НБУ,
преподавател в НБУ

 

Научен секретар:

 

гл. ас. д-р Живко Лефтеров, преподавател в НБУ