Проект "Студентски практики - фаза 2"

 

Очаквайте скоро проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“!

 

 

 

Уважаеми студенти,

Информационната система на проекта все още не е активна! Можете да следите нашата страница, където ще обявяваме актуална информация.

 

Контакти:

Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, НБУ
тел.: 02/8110 1318110 141
e-mail: career@nbu.bg
корпус 1, офис 101