facebook

Календар 2022 / 2023

kalendar2_1050x399_crop_478b24840a

 

Календар 2022 / 2023

Календарът на академичната година предоставя точна информация за учебния процес през пролетния и есенния семестър, за сроковете за записване и заплащане, за консултациите и текущото оценяване на студентите, които се обучават дистанционно, кога са сесиите и ваканциите, както и информира за всички дати, организиращи обучението в НБУ.

 

 

 

Есенен семестър

Пролетен семестър

Записване
Записване за семестъра 13.06.2022 - 23.09.2022 г.
Записване с % увеличение

24.09.2022 - 09.10.2022: +5 %

10.10.2022 - 30.10.2022: +10 %

31.10.2022 - 20.11.2022: +15 %

21.11.2022 - 11.12.2022: +20 %

12.12.2022 - 01.01.2023: +25 %

02.01.2023 - 12.02.2023: +30 %

от 13.02.2023: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Седмица за ориентиране на студентите 26.09.2022 - 30.09.2022
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 01.10.2022 - 26.01.2023
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 01.10.2022 - 27.11.2022
Компенсиране на учебни занятия

01.11.2022 г. (вторник) на 24.01.2023 г. (вторник)

08.12.2022 г. (четвъртък) на 25.01.2023 г. (сряда)

03.01.2023 г. (вторник) на 26.01.2023 г. (четвъртък)

Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 28.01.2023 - 12.02.2023
дистанционно обучение 03.12.2022 - 22.01.2023
Ваканции
Коледна ваканция 24.12.2022 - 03.01.2023
Междусеместриална ваканция
редовно обучение 13.02.2023 - 19.02.2023
дистанционно обучение 13.02.2023 - 19.02.2023
Записване
Записване за семестъра 02.01.2023 - 17.02.2023 г.
Записване с % увеличение

18.02.2023 - 05.03.2023: +5 %

06.03.2023 - 26.03.2023: +10 %

27.03.2023 - 23.04.2023: +15 %

24.04.2023 - 21.05.2023: +20 %

22.05.2023 - 11.06.2023: +25 %

12.06.2023 - 09.07.2023: +30 %

от 10.07.2023: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Седмица за ориентиране на студентите 06.02.2023 - 10.02.2023
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 20.02.2023 - 13.06.2023
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 25.02.2023 - 14.05.2023

Компенсиране на учебни занятия /национални празници/

03.03.2023 г. (петък) на 08.06.2023 г. (четвъртък)

01.05.2023 г. (понеделник) на 06.06.2023 г. (вторник)

06.05.2023 г. (събота) на 13.06.2023 г. (вторник)

08.05.2023 г. (понеделник) на 12.06.2023 г. (понеделник)

24.05.2023 г. (сряда) на 07.06.2023 г. (сряда)

Оценяване след семестъра - сесия
Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 15.06.2023 - 02.07.2023
дистанционно обучение 20.05.2023 - 02.07.2023
Ваканции
Великденска ваканция 14.04.2023 - 17.04.2023
Надграждащо и продължаващо обучение, летни школи и майсторски класове
Редовно обучение (интензивни програми и курсове), надграждащо и продължаващо обучение (майсторски класове, курсове за продължаващо и професионално обучение, летни школи, публични лекции и семинари)  03 юли - 24 септември 2023 г. 
Септемврийска изпитна сесия 11 - 24 септември 2023 г.

Прикачени файлове