Календар

Календар 2018 / 2019

Календарът на академичната година предоставя точна информация за учебния процес през пролетния и есенния семестър, за сроковете за записване и заплащане, за консултациите и текущото оценяване на студентите, които се обучават дистанционно, кога са сесиите и ваканциите, както и информира за всички дати, организиращи обучението в НБУ.

 

 

 

Есенен семестър

Пролетен семестър

Записване
Записване за семестъра 11.06.2018 - 09.09.2018 г.
Записване с % увеличение

10.09.2018 - 07.10.2018: +5 %

08.10.2018 - 04.11.2018: +10 %

05.11.2018 - 02.12.2018: +15 %

03.12.2018 - 30.12.2018: +20 %

31.12.2018 - 20.01.2019: +25 %

21.01.2019 - 17.02.2019: +30 %

от 18.02.2019: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 02.10.2018 - 25.01.2019
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 02.10.2018 - 25.11.2018
Компенсиране на учебни занятия

01.10.2018 г. (понеделник) на 25.01.2019 г. (петък)

01.11.2018 г. (четвъртък) на 24.01.2019 г. (четвъртък)

08.12.2018 г. (събота) на 23.01.2019 г. (сряда)

Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 26.01.2019 - 10.02.2019
дистанционно обучение 01.12.2018 - 20.01.2019
Ваканции
Коледна ваканция 24.12.2018 - 01.01.2019
Междусеместриална ваканция
редовно обучение 11.02.2019 - 17.02.2019
дистанционно обучение 21.01.2019 - 24.02.2019
Летен семестър
Записване за семестъра Перманентно
Редовно обучение (интензивни програми) и продължаващо обучение
(майсторски класове, курсове за продължаващо и професионално обучение, летни школи, публични лекции и семинари)
08 юли – 27 септември 2019 г.
Оценяване след семестрите 23 септември – 27 септември 2019 г.
Записване
Записване 07.01.2019 - 03.02.2019 г.
Записване с % увеличение

04.02.2019 - 03.03.2019: +5 %

04.03.2019 - 31.03.2019: +10 %

01.04.2019 - 28.04.2019: +15 %

29.04.2019 - 26.05.2019: +20 %

27.05.2019 - 16.06.2019: +25 %

17.06.2019 - 14.07.2019: +30 %

от 15.07.2019: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 18.02.2019 - 10.06.2019
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 23.02.2019 - 05.05.2019
Компенсиране на учебни занятия

03.03.2019 г. (неделя) на 11.06.2019 г. (вторник)

04.03.2019 г. (понеделник) на 04.06.2019 г. (вторник)

01.05.2019 г. (сряда) на 05.06.2019 г. (сряда)

06.05.2019 г. (понеделник) на 10.06.2019 г. (понеделник)

24.05.2019 г. (петък) на 06.06.2019 г. (четвъртък)

Оценяване след семестъра - сесия
 
Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 12.06.2019 - 30.06.2019
дистанционно обучение 11.05.2019 - 16.06.2019
Ваканции
Великденска ваканция 26.04.2019 - 29.04.2019
Междусеместриална ваканция
редовно обучение 01.07.2019 - 07.07.2019
дистанционно обучение  
Летен семестър
Записване за семестъра Перманентно
Редовно обучение (интензивни програми) и продължаващо обучение
(майсторски класове, курсове за продължаващо и професионално обучение, летни школи, публични лекции и семинари)
08 юли – 27 септември 2019 г.
Оценяване след семестрите 23 септември – 27 септември 2019 г.

Прикачени файлове